Kursplan för Datorstödd maskinkonstruktion

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer aided design
 • KurskodLMU421
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65120
 • Max antal deltagare78
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Inlämningsuppgift 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0212 Inlämningsuppgift 5 hp
Betygsskala: UG
1,3 hp3,7 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen ger kunskaper om grundläggande ritteknik samt om datorbaserade metoder för geometrisk beskrivning av tredimensionella objekt. Kursen är mycket grundläggande för en maskiningenjör då alla nya eller befintliga produkter som utvecklas kräver en beskrivning av geometrin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • läsa och skapa vyer, även snittvyer, av en detalj.
 • läsa och skapa förenklad ritning av maskinelement.
 • måttsätta ritade detaljer på ett korrekt och layoutmässigt tydligt sätt.
 • placera ut och läsa samt förstå innebörden av olika typer av dimensionstoleranser.
 • läsa och beräkna passningsbilder för två samverkande detaljer.
 • läsa och förstå innebörden av form- och lägestoleranser.
 • läsa och placera ut ytjämnhet för detaljer. Dessutom kunna bestämma lämplig ytjämnhet kopplad till funktion och tillverkning.
 • skapa parter i CAD.
 • skapa assemblies (sammanställningar) i CAD.
 • läsa och skapa detalj- och sammanställningsritningar.
 • skapa en kinematisk analys av en assembly för att på ett tydligt sätt visualisera dess funktion.
 • skapa fotorealistiska bilder av CAD-modeller.

Innehåll

Kursen är uppdelad i konstruktionsövningar samt ett mindre antal föreläsningar. Kursen består av två delmoment:
 1. Grundläggande ritteknik (2,5 hp)
 2. CAD (5 hp)
Rittekniken tar upp bl a olika vyer, måttsättning, dimensionstoleranser, passningar, form- och lägestoleranser samt ritningsläsning. I CAD-momentet används ett modernt CAD-program för att bygga solidmodeller. Skapande av detaljritningar, parameterisering och montering av flera komponenter är några av ingående moment.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar (10 h), ritövningar (16 h), CAD-övningar (48 h) och eget arbete (130 h).

Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

I båda kursmomenten ritteknik och CAD sätts betyg som godkänd eller underkänd. För godkänd ritteknik krävs godkända arbetsuppgifter samt godkänd dugga. För godkänt betyg i CAD-momentet fordras godkända konstruktionsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.