kjell_Kjell_Melkersson

Kjell Melkersson

  • Tekniklektor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap