Kursplan för Maskinelement, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine elements, advanced course
 • KurskodLMU102
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2024 fm L
 • 06 Okt 2023 fm L
 • 21 Aug 2024 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMA401 Matematisk analys, MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, LMT202 Mekanik, TME255 Hållfasthetslära och PPU201 Maskinelement, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att utvidga kunskaperna om befintliga typer av maskinelement med tyngdpunkten på mekaniska transmissioner. Ämnet har en central roll för en maskiningenjör då en mångfald av maskinelement förekommer inom en mängd olika områden (från hushållsapparater till fordon).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva band-, skiv- och trumbromsar.
 • beräkna stopptider för maskiner vid inbromsningsförlopp.
 • beräkna uppkommen temperaturökning i bromsar.
 • förklara grundläggande skillnaden mellan form- och kraftbetingat fungerande transmissioner.
 • definiera och beräkna verkningsgraden för en mekanisk transmission.
 • definiera och beräkna utväxlingar för olika typer av mekaniska transmissioner.
 • beskriva hur plan- och kilremmarna samt tillhörande remskivor är standardiserade.
 • beräkna omslutningsvinklar och axelavstånd för remväxlar.
 • beräkna max axelmoment och maxeffekt vid remväxlars slirgräns.
 • beräkna de dimensionerande spänningarna som uppkommer i planrem och kilrem.
 • beräkna utväxling och axelhastigheter samt axelmoment hos steg-kuggväxlar.
 • beskriva skillnaden mellan växellådor som har stegvis varierbar utväxling och dem som har kontinuerligt varierbar utväxling.
 • beräkna utväxling och axelhastigheter samt axelmoment hos manuella och automatväxellådor.
 • beskriva de två enkla planetväxeltyperna.
 • beräkna axelhastigheter samt axelmoment hos de två enkla planetväxlarna.
 • beräkna axelhastigheter samt axelmoment hos en sammansatt planetväxel.
 • beräkna om effektcirkulation föreligger hos en sammansatt planetväxel.
 • beräkna axelhastigheter samt axelmoment hos en (standard)differential.
 • beskriva huvudfunktionen hos fasta, ledbara, elastiska och manövrerbara axelkopplingar samt även frihjuls-, säkerhets- och centrifugalkopplingar.
 • beräkna torsionsfjäderkonstanten för elastiska kopplingar.
 • beräkna samband mellan slirmoment och axiell ansättningskraft hos lamell- och konkopplingar.
 • beräkna funktionsgränser för frihjulskopplingar med spärrhakar, rullar och klämkroppar.
 • beräkna maxmomentet som kan överföras genom en säkerhetskoppling.
 • beräkna överförbart moment hos centrifugalkopplingar.
 • beskriva hydrodynamisk smörjning av glidlager.
 • beskriva vad kavitation innebär för hydrodynamiskt smorda lager.
 • dimensionera hydrodynamiskt smorda axial- och radiallager m.h.a. diagram.

Innehåll

I konstruktionstekniken används mekanik- och hållfasthetskunskaper som "verktyg" för att analysera och dimensionera olika typer av maskinelement som t ex kopplingar, bromsar och mekaniska transmissioner. Särskild vikt läggs vid förståelse över funktionen samt metodiken för dimensionering av element vid stationära belastning- och driftsförhållanden.

Organisation

Kursen är uppdelad i integrerade föreläsningar och räkneövningar (50 h) samt även konstruktionsövningar (10 h) och laborationer (4 h) samt enskilt arbete (136 h).

Litteratur

Mägi och Melkersson, Lärobok i Maskinelement, EcoDev International AB, 2006

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För godkänt betyg fodras genomförda och godkända konstruktionsuppgifter och laborationer samt godkänd tentamen. Betyg sätts i skala 3,4 och 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.