Kursplan för Automatiseringsteknik

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAutomation technique
 • KurskodLMT108
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Dugga 2 hp
Betygsskala: TH
2 hp
 • Kontakta examinator DIG
 • Kontakta examinator DIG
 • Kontakta examinator DIG
0215 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0315 Projekt 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0415 Tentamen 2 hp
   Betygsskala: TH
   2 hp
   • 13 Mar 2024 fm L DIG
   • 04 Jun 2024 em L DIG
   • 19 Aug 2024 em L DIG

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kursen SSY295 El- och reglerteknik, eller motsvarande kunskaper.

   Syfte

   Moderna tillverkningssystem blir alltmer automatiserade och de ingående resurserna alltmer integrerade. Systemen blir därmed också mer komplexa samtidigt som kraven på effektivitet ökar. Kursens mål är att ge studenterna ökad kunskap om flexibla tillverkningssystem i form av integration mellan maskiner, robotar, styrsystem och affärssystem. Kursen syftar till är att ge grundläggande systemförståelse inom robotik, PLC, pneumatik och hydraulik. Vidare skall studenten genom praktisk tillämpning av de grundläggande kunskaperna kunna planera, programmera och övervaka styrningen av en automatiserad tillverkningsenhet genom att samordna kommunikationen mellan t ex verktygsmaskiner, transportbanor, PLC och robotar.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   1. analysera ett produktionssystems automationsnivåer.
   2. förstå begreppet Industri 4.0 och dess ingående delar.
   3. förstå och kunna beskriva olika typer av industrirobotar i form av uppbyggnad, egenskaper, programmering och användningsområde.
   4. programmera enklare styrsystem.
   5. beskriva och programmera ett pneumatiskt system.
   6. designa användargränssnitt och programmera dessa för kommunikation med övriga enheter.

   Innehåll

   Kursen lär ut ett antal metoder och verktyg inom de sex områdena. Varje område innehåller föreläsningar och laborationer. Dessa används sedan praktiskt i projektarbetet.

   Organisation

   Kursen innehåller fyra olika typer av läraktiviteter; föreläsningar, laborationer/gruppövningar, projektarbete samt pedagogiska spel.

   Föreläsningarna skall ge en god teoribas för den grundläggande kunskapen som byggs upp under första delen av kursen. Dessa kunskaper skall sedan vara till hjälp i projektet i kursens senare del. Vissa föreläsningar skall även vara ämnade som inspiration, där studenterna skall få kunskap om praktisk erfarenhet och den senaste forskningen från bland annat gästföreläsare.

   Laborationer/gruppövningar:
   Kursen innehåller obligatoriska laborationer. Labbarnas komplexitet byggs upp under kursens gång. Resultaten från labbarna skall kunna användas i projektdelen och för att komma vidare i spelet.

   Exempel på laborationer;

   Lab. 1: Programmering av enklare robot-tillämpningar
   Lab. 2: Programmering av PLC
   Lab. 3: Koppling av elektropneumatika system.
   Lab. 4: Programmering och test av en HMI-applikation
   Lab. 6: Mätning och analys av automationsnivåer

   Projektarbete:
   I projektet skall ett HMI- och ett PLC-system programmeras för styrningen av produktion av en ”minifabrik”. Fabriken består av två CNC-maskiner”, en industrirobot samt en avsyningsstation. Projektet presenteras genom fysisk demonstration och "uppkörning" av minifabriken.

   Spel:
   Spelet ger ökad förståelse för konsekvenser av olika automatiseringsstrategier. Reflektion och examination sker i samband med genomförandet/spelandet av spelet.

   Litteratur

   Powerpoints, föreläsningsmaterial, inspelat material och vetenskapliga artiklar som delas ut under kursens gång.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänt i kursen krävs:
   • Godkänd dugga.
   • Godkänd tentamen.
   • Godkända laborationer.
   • Godkänt projektarbete och rapport.
   • Minst 80% närvaro vid föreläsningar.
   • Närvaro vid samtliga obligatoriska moment.
   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, exempelvis om en student har beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.