Kursplan för Materialteknik, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterial science, advanced course
 • KurskodLMS586
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65117
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0103 Dugga 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMS589 Materialteknik samt TME255 Hållfasthetslära, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen skall ge djupare kännedom om egenskaper i de vanligaste stålen och de vanligaste lättlegeringarna och hur de vanligaste tillverkningsmetoderna påverkar de mekaniska egenskaperna och hur detta utnyttjas i en materialvalssituation. Centralt i kursen är konstruktörens krav på mekaniska egenskaper och principerna för hur man väljer material.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva egenskaperna moderna stål, hur de tillverkas och hur tillverkningsprocessen förändrar materialets egenskaper.
 • förklara lättlegeringarnas uppbyggnad och egenskaper.
 • beskriva hur egenskaperna i polymera materials byggs upp.
 • identifiera de tillverkningsmetoder som står till förfogande för polymera material.
 • identifiera och diskutera miljöproblem och hållbar utveckling för metalliska och polymera material.
 • utföra ett materialval och processval för en komponent.

Innehåll

De två första veckorna i kursen studeras hur de mekaniska egenskaperna i morderna metalliska konstruktionsmaterial byggsupp beroende på tillverkningsprocessen. De nästkommande tre veckorna behandlar konstruktionsplaster och kompositer. Denna del kommer att vara en påbyggnad jämfört med grundkursen i materialteknik. Fokus kommer att ligga på olika tillverkningstekniker och de egenskaper som kan åstadkommas i främst polymera material. De sista veckorna i kursen ägnas åt gjutjärn och lättlegeringar (aluminium-, och magensiumlegeringar).

Organisation

Den första delen av kursen genomförs på ett konventionellt sätt med föreläsningar och övningar samt enskilt arbete. Ett större projektarbete skall genomföras där materialval och tillverkningsprocesser behandlas, uppgiften utdelas i början av kursen. Här skall konstruktions verktyg som FEM/CAD användas om detta är möjligt annars används handboksformler för att utreda spänningar och geometrins inverkan då användandet av mer sofistikerade datorhjälpmedel inte är kursens primära mål.

Litteratur

Beslutas i anslutning till kursstart, främst kommer litteratur från bibliotekets elektroniska utbud att väljas.

Examination inklusive obligatoriska moment

De två första momenten examineras genom en dugga. Den konstruktionsuppgift som genomförs redovisas muntligt och skriftligt och tilldelas ett betyg. Konstruktionsuppgiftens kvaliteter och resultaten på duggan vägs samman till ett slutbetyg som kan bli 3, 4 eller 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.