Kursplan för Strömnings- och energiteknik

Kursplan fastställd 2020-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFluid mechanics and heat transfer
 • KurskodLKT340
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64125
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 31 Maj 2021 em J
 • 10 Okt 2020 fm J
 • 17 Aug 2021 fm J
0204 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Teknisk termodynamik, LKT320.

  Syfte

  Kursen ska ge ingående kunskap om grundläggande fysikaliska storheter rörande strömning och värmetransport. Den ska ge inblick i grundläggande strömningslagar för framförallt endimensionella strömningsfall, samt orientering om pumpar. Den ska också ge kunskap om olika mekanismer för värmetransport, metoder att förhindra värmetransport samt apparatur för att överföra och återvinna värmeenergi. Efter genomgången kurs skall den blivande ingenjören kunna förstå, formulera och tolka industriella problem av strömningsteknisk natur eller rörande värmeöverföring, med särskild kunskap om tillämpning på pumpar och värmeväxlare.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • ställa upp och lösa strömnings- och värmeöverföringsproblem.
 • känna till mätmetoder för viktiga strömningsparametrar, som flöde och viskositet.
 • känna till metoder för att åstadkomma strömning och värmeöverföring.

 • Innehåll

  Kursen behandlar strömningslära och värmeöverföring ur ett för kemiingenjören lämpligt perspektiv. I strömningsläran byggs vidare från den friktionsfria strömningen (ingår i Teknisk termodynamik) med teorier bakom strömningsförluster och tryckfall, med tonvikten lagd på strömning i rörsystem. Vidare kommer utrustning för mätning av flöde, och pumpar för att åstadkomma flöde, att studeras. I värmeöverföringen studeras de grundläggande mekanismerna, med viss tonvikt på problematik inom processindustrin, framförallt i form av värmeförluster och värmeväxlare. Följande moment ingår: Strömningsteknik: Viskositet; Laminär och turbulent strömning; Reynolds tal; Flödesmätning; Friktionsfaktorn; Tryckfallsberäkningar; Pumpar. Värmeteknik: Fouriers lag för värmeledning; Fri och påtvingad konvektion; Nusselts och Prandtls tal; Strålning; Isolering; Värmeväxlare.

  Organisation

  Kursen består av en teoridel på 6,0hp och en laborationsdel på 1,5hp. I teoridelen ges undervisningen i form av föreläsningar och övningar. Samtliga laborationer är obligatoriska. I laborationsdelen ingår även en obligatorisk inlämningsuppgift i MatLab.

  Litteratur

  Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. & Turner, R.H.: "Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences". 5th ed.,McGraw-Hill, Inc., 2017. 
  Eriksson, G.:"Strömningslära - kompendium för kemiingenjörslinjen", Chalmers, 2004. Mörtstedt, S-E & Hellsten, G.: "Data och diagram", 7:e upplagan, Liber Utbildning, 1999.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination av teoridelen sker i form av skriftlig tentamen, bestående av teoriuppgifter och beräkningsuppgifter, där betyg ges i skala 3-5. För godkänd kurs krävs också att laborationsdelen är godkänd. Slutbetyg i kursen baseras på den skriftliga tentamen.