Gunnar Eriksson 386X386

Gunnar Eriksson

  • Programansvarig, Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår
  • Universitetslektor, Kemiteknik, Kemi och kemiteknik