Kursplan för Teknisk termodynamik

Kursplan fastställd 2020-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied thermodynamics
 • KurskodLKT320
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64116
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2021 em J
 • 08 Jun 2021 em J
 • 24 Aug 2021 em J
0204 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikalisk kemi, LKT053

Syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskap om teknisk termodynamik med tillämpningar på ångprocesser, kylmaskiner och värmepumpar. Den ger en makroskopisk behandling av termodynamiken, vilket också brukar kallas den klassiska termodynamiken. Enklare strömningslära, i form av inkompressibel, friktionsfri strömning, introduceras också. Efter genomgången kurs skall den blivande ingenjören kunna förstå, formulera och tolka även komplexa termodynamiska problem, med tillämpningar på ångprocesser, kylmaskiner och värmepumpar, och kunna ställa upp enklare strömningsbalanser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • ställa upp och lösa material- och värmebalanser för olika processer
 • känna till de vanligaste metoderna för energiomvandling i industriella processer

 • Innehåll

  Inom ramen för kursen ingår grundläggande teknisk termodynamik, tolkningar av tillståndsdiagram samt de termodynamiska grunderna för några av de viktigaste kraft-värmemaskinerna, såsom ångkraftprocessen, kylmaskin och värmepump. Dessutom behandlas enklare strömningslära, i form av friktionsfri strömning. Kursen behandlar följande moment: Öppna och slutna system; Tillståndsstorheter; Systemet vatten-vattenånga, ångdiagram, ångtabeller; Material- och energibalanser; Arbete och värme; Första och andra huvudsatsen; Kontinuitetsekvationen; Bernoullis ekvation; Entropi; Reversibla och irreversibla processer; Carnotprocessen; Ångmaskiner; Kylmaskiner; Värmepumpar.

  Organisation

  Kursen består av en teoridel på 6,0hp och en laborationsdel på 1,5hp. I teoridelen ges undervisningen i form av föreläsningar och övningar. Samtliga laborationer är obligatoriska. I laborationsdelen ingår även obligatoriska inlämningsuppgifter i MatLab.

  Litteratur

  Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. & Turner, R.H.: "Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences". 5th ed.,McGraw-Hill, Inc., 2017. 
  Eriksson, G.:"Strömningslära - kompendium för kemiingenjörslinjen", Chalmers, 2004. Mörtstedt, S-E & Hellsten, G.: "Data och diagram", 7:e upplagan, Liber Utbildning, 1999.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination av teoridelen sker i form av skriftlig tentamen, bestående av teoriuppgifter och beräkningsuppgifter, där betyg ges i skala 3 - 5. För godkänd kurs krävs också att laborationsdelen är godkänd. Slutbetyg i kursen baseras på den skriftliga tentamen.