Kursplan för Styr- och reglersystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-03-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputerbased control systems
 • KurskodLEU744
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76118
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0218 Projekt, del B 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Denna kurs bygger på delar av SSY036 Styrteknik. Det innebär att kursdeltagaren förutsätts förstå och tolka logiska uttryck, logiska scheman och reläscheman för enklare styrningar och tillämpa dessa kunskaper genom programmering av programmerbara styrsystem. Vidare förutsätts att kursdeltagaren från kursen LEU751 Reglerteknik förstår funktionen hos ett återkopplat system och kan tillämpa gängse metoder för inställning av en PID-regulator.

   Syfte

   Det övergripande syftet med denna kurs är att utifrån tidigare kurser ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper i styrning, reglering och övervakning av processer med hjälp av moderna datoriserade system. Vidare att ge en inblick i modern kommunikationsteknik mellan olika enheter i distribuerade styr- och övervakningssystem.

   Ett parallellt syfte är att ge kursdeltagarna en grund i projektgenomförande och en träning i att ställa upp kriterier, organisera och genomföra en arbetsuppgift i projektform.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Kunna konstruera ett enklare distribuerat styr- och regersystem, vilket innebär styrning med hjälp av flera ihopkopplade industriella styrsystem (PLCer) och användargränssnitt
   - Ge exempel på utmaningar vid utvecklingen, felsökning och underhåll av distribuerade styr- och reglersystem
   - Kunna tillämpa agila projektmetoder för att hantera en större utvecklingsuppgift i projektform
   - Förklara nödvändigheten av strukturerade och återanvändbara styrfunktioner
   - Kunna utveckla strukturerade och återanvändbara styrfunktioner
   - Förklara och tillämpa olika styrprinciper för distribuerade styr- och regersystem, så som kontinuerliga reglerloopar, sekventiell styrning och kombinatorisk och logisk styrning
   - Redogöra för grunderna i kommunikationen mellan olika styrsystem, till givare och aktuatorer, till överordnade system och till användargränssnitt.
   - Ge exempel på designprinciper för användargränssnitt och manuell styrning
   - Ge exempel på viktiga delar av ett styrsystems användardokumentation
   - Ge exempel på underhållsprinciper för datasystem med tillhörande komponenter i fartygs miljö

   Innehåll

   Distribuerad styrning

   - Uppbyggnad hos modernt styr och reglersystem
   - Distribuerad styrning
   - Fördjupning PLC-programmering.
   - Strukturerad programuppbyggnad av PLC-program.
   - Användargränssnitt och manuell styrning
   - Kommunikation och protokoll

   Projektgenomförande

   - Agil systemutveckling och projektstyrning
   - I projektform programmera ett distribuerat styr och reglersystem
   - Leveranstester, manualer och dokumentation.

   Fartygsnära styr och reglersystem

   - Utmaningar att felsöka och underhålla ett komplext distribuerat styrsystem
   - Styrprinciper för enklare underhåll
   - Implementering av enklare PID-regulator
   -

   Organisation

   Kursen är till största delen uppbyggd kring ett styr och reglerprojekt som inkluderar både utveckling med hjälp av simulerad process och det verkliga systemet. Arbetet sker i par, och i en större projektgrupp, och är strukturerat efter en agil systemutvecklingsprincip och projektform. Kontinuerliga demonstrationer och inlämningar kommer ske under hela kursen, vilket varvas med föreläsningar som fördjupar förståelsen av projektuppgiften.

   Litteratur

   Material delas ut via kurs-hemsida.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Godkännande och bedömning av insats av obligatoriska moment. Betyg: U, 3, 4, 5.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   STCW

   • A-III/6 Maintain and repair bridge navigation equipment and ship communication systems
    Ingår även i kurs:LET684,
   • A-III/6 Monitor the operation of automatic control systems of propulsion and auxiliary machinery
    Ingår även i kurs:LEU751,
   • A-III/6 Monitor the operation of electrical, electronic and control systems
    Ingår även i kurs:LNB728,SJO701,SSY036,
   • A-III/6 Operate computers and computer networks on ships
    Ingår även i kurs:SJO707,

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på modul:
    • 2023-03-19: Institution Institution ändrat från ELEKTROTEKNIK till MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER av UOL
     [0218 Projekt 3,0 hp]
    • 2023-03-19: Institution Institution ändrat från ELEKTROTEKNIK till MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER av UOL
     [0118 Inlämningsuppgift 4,5 hp]
   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2023-03-19: Examinator Examinator ändrat från Petter Falkman (pf) till Fredrik Bruzelius (bruze) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]
   • Ändring gjord på kurs:
    • 2023-03-19: Institution Institution ändrat från ELEKTROTEKNIK till MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER av UOL