Kursplan för Programutveckling

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer programming
 • KurskodLEU483
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 62112
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0219 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 10 Jan 2024 fm L
  • 03 Apr 2024 fm L
  • 29 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper i datorteknik motsvarande kursen LEU432 Grundläggande datorteknik.

  Syfte

  Kursen ska ge grundläggande kunskaper i programutveckling och i programmeringsspråket C.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Analysera samt föreslå struktur till en programbaserad lösning, av en uppgift med begränsad komplixitet beskriven i text.
  - Implementera en välstrukturerad lösning av uppgiften i språket C.
  - Beskriva samt använda följande begrepp vid implementering:
 • Variabler, värden och typer
 • Aritmetiska och styrande satser  
 • Funktioner
 • Tecken- och stränghantering
 • Fält, pekare och poster
 • IO-hantering och strömmar (på grundläggande nivå)
 • Filhantering (på grundläggande nivå)
 • Standardbibliotek
 • - Använda en integrerad utvecklingsmiljö (IDE).
  - Använda en funktionell abstraktion och grundläggande dataabstraktion.

  Innehåll

  En introduktion till programutveckling ges. I kursen lär man sig implementera en lösning, i form av ett datorprogram i språket C, till ett definierat problem. Kursen omfattar: identifierare, variabler, typer, uttryck, operatorer, satser, funktioner och programstruktur, tecken och strängar, pekare och fält, sammansatta typer, dynamisk minneshantering, listor, filhantering och grundläggande användande av standardbiblioteket. Kursen innehåller även introduktion till en utvecklingsmiljö, samt grunder i testning och dokumentation av kod.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar och datorövningar motsvarande 6 hp samt en obligatorisk inlämningsuppgift motsvarande 1,5 hp.

  Litteratur

  C från början, Jan Skansholm (Studentlitteratur AB)
  ISBN: 9789144114583

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen (6 hp) samt obligatoriska inlämningsuppgifter (1,5 hp). Slutbetyget baseras enbart på tentamensresultat.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.