Kursplan för Industriella styr och övervakningssystem

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial systems for control and supervision
 • KurskodLEU340
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63115
 • Max antal deltagare32
 • Min. antal deltagare8
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0198 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen LET086 Styrteknik eller LEU076 Styrprojekt eller motsvarande.

  Syfte

  Kursen skall ge kunskap om uppbyggnad, prestanda och programmering av styr- och övervakningsutrustning i produktionsmiljö. Kursen genomförs som ett automationssprojekt för att göra studenten familjär med de flesta av de i ett projekt ingående delarna. Kursen uppmanar också till att söka kunskap via leverantörs- och industrikontakter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • i en projektorganisation planera, genomföra och följa upp ett teknsikt projekt
  • realisera ett styr- och övervakningssystem för en produktionsanläggning utifrån en given kravspecifikation
  • i en större projektgrupp genomföra sin del i uppbyggnaden av ett automationssystem innehållande programmerbar styrutrustning och operatörsgränssnitt samverkande i industriella datakommunikationsnätverk
  • designa ett elschema från kravspecifikation
  • redogöra för viktiga delar i ett utvecklingsprojekt
  • redogöra för hur ett modernt processtyrsystem är uppbyggt gällande ingående funktioner och nätverksuppbyggnad 

  Innehåll

  En produktionsanläggning i laboratorieskala skall förses med styr- och övervakningsanläggning vilket innebär följande: Projektgenomförande där det ingår upprättande av specifikation, tids- och ansvarsfördelningsdokument och kvalitetssäkringsdokument, strukturering av uppgiften, feleffektanalys (FMEA), kostnadskalkylering, avrapportering vid milstolpar, genomförande, drifttagning, anläggningsdokumentation och överlämnande av anläggning. Strukturerad programmering av industriellt styrsystem. Hantering av driftstörningar. Design av processbilder och programmering av människa-maskin-interaktion. Upprättande av datakommunikationsnät. Konstruktion av elschema i CAD-miljö. 

  Organisation

  Huvuddelen av kursen genomförs i projektform där en projektgrupp om ca åtta studenter skall planera och ta fram lösningar till uppgiften på ett sätt som liknar tillvägagångssättet för motsvarande insatser ute i industrin. Varje projektgrupp har under minst 50 timmar tillgång till för kursen anpassat laboratorium där handledning finns huvuddelen av tiden. Obligatorisk närvaro vid för gruppen schemalagda laborationstillfällen. Parallellt med projektet ges ca 12 föreläsningar. Dessa ger kunskapsunderlag för projektgenomförandet men också information inom teknikområdet industriell automation.

  Litteratur

  Osbeck, Hult: Styrteknik, PLC (kompendium på kurshemsidan).
  Osbeck, Olesen: Styr- och övervakningssystem (kompendium på kurshemsidan).
  Manualer och referenslitteratur som dels presenteras på kursens hemsida och dels söks av kursdeltagaren.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Gruppvis krävs godkänt genomfört och redovisat projektarbete. Individuellt krävs närvaro vid obligatoriska moment, godkänt resultat på individuella prov och uppgiftsredovisningar invävda i kursen samt godkänd dugga. Projektarbetet handleds och iakttas kontinuerligt av examinerande lärare. Betygsskala U,3,4,5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.