veronica_Veronica_Olesen

Veronica Olesen

  • Programansvarig, Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik
  • Universitetslektor, System- och reglerteknik, Elektroteknik