Kursplan för Radiofarmaceutisk kemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-05-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRadiopharmaceutical chemistry
 • KurskodKBT221
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30122
 • Max antal deltagare25
 • Min. antal deltagare8
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0215 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Grundkemi (universitetsnivå), oorganisk kemi, kärnkemi

   Syfte

   Kursens övergripande mål är att ge förståelse för användningen av radioaktiva nuklider inom nukleärmedicin; användningen av radionuklider för diagnostik och terapi; produktion och egenskaper hos radionuklider som används för medicinska ändamål; syntes av radioaktivt inmärkta föreningar; produktion och test av radiofarmaka och praktiskt inmärkningsarbete samt  studiebesök i relevant miljö (läkemedelsföretag och sjukhus). Förståelsen bör vara sådan att eleverna i sitt yrke som ingenjörer ska kunna delta i diskussioner om val av radionuklid för användning i medicinska tillämpningar, samt renings- och märkningsarbete med syftet att kunna säkerställa den kvalitetskontroll som krävs för nästa steg av  licensiering av läkemedel eller tillämpning.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Beskriva grunderna för radioaktiva nuklider i nukleärmedicin.
   • Beskriva och exemplifiera radionuklider för diagnostik och terapi.
   • Beskriva och exemplifiera produktion av, och egenskaper hos, radionuklider som används för medicinska ändamål.
   • Beskriva och praktiskt och teoretiskt ge exempel på syntes av radioaktivt inmärkta föreningar.
   • Beskriv grunderna för produktion och test av radiofarmaka.
   • Kunna utföra laborativt arbete för praktiskt märkning.

   Innehåll

   Kursen omfattar interaktion mellan strålning och materia, mikrodosimetri, radionuklidproduktion, radionuklidgeneratorer, design av ett radiofarmaka-laboratorium, hur man arbetar i ett radiofarmaka-laboratorium, inmärkning med radioaktivitet, kvalitetskontroll, faktorer som påverkar radiofarmakans integritet, lagstiftning, praktiska frågor (dokumentation, märkning, transport, etc), avfallshantering inom radiofarmakologi, farmakologi, kokinetik och metabolism av radiofarmaceutiska läkemedel, diagnostiska och terapeutiska tillämpningar, PET och tungjonsterapi.

   Organisation

   Kursen består av en serie föreläsningar, två lab-projekt i samarbete med GU och Sahlgrenska, samt ett studiebesök på AstraZenecas forskningsanläggning för läkemedel i Mölndal. Vid färre deltagare på kursen än 8 kommer den att ges i ett annat format. Antalet föreläsningar minskas, men konsultationstillfällen samt on-line seminarier ges. Laborationstillfällen begränsas beroende på antal deltagare.

   Litteratur

   Charles B. Sampson “Textbook of Radiopharmacy – Theory and Practice, 2nd enlarged edition”, Gordon and Breach Publishers, eller annan upplaga
   Gopal B. Saha, Fundamentals of Nuclear Pharmacy, Fifth edition, ISBN 0-387-40360-4, Springer.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Examen bygger på en skriftlig tentamen i två delar (frågor och beräkningar) och godkänd muntlig eller skriftlig presentation av de två laborationerna.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2020-05-18: Inställd Ändrat till inställd av UOL
     [Kurstillfälle 1] Inställt