Kursplan för Vätskeextraktionskemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-10-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSolvent extraction
 • KurskodKBT196
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik med fysik, Kemiteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30117
 • Max antal deltagare25
 • Min. antal deltagare8
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 17 Mar 2021 fm J
 • 08 Jun 2021 fm J
 • 27 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kemi (universitetsnivå), oorganisk kemi

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att ge förståelse för tvåfas vätske-vätskejämvikter och lösningskemi för metalljoner, användningen av vätskeekstraktionsprocesser inom industrin och forskning, samt utrustning som används för vätskeextraktion. Kunskapsnivån bör vara sådan att eleverna i sitt yrke som ingenjörer skall kunna delta i diskussioner om val av vätskeextraktionssystem beroende på vilka ämnen som ska utvinnas, metoder för optimering av en vätskexstraktionsprocess, samt användning av lämplig utrustning för karakterisering och kvantifiering av resultaten.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva grunderna för vätskeextraktion och termodynamiken i denna process.
 • Beskriva lösningskemi för metaller.
 • Beskriva och exemplifiera extraktionssystemen för metaller och syror.
 • Beskriva vilken typ av utrustning som används för vätskeextraktion.
 • Exemplifiera och genomföra beräkningar av processer för motströmsextraktion.
 • Beskriva och exemplifiera processer för vätskeextraktion inom olika tillämpningsområden.
 • Genomföra två praktiska laborationer för batch-extraktion såväl som mixer-settler-experiment, inklusive planering för experimentell uppsättning, tolkning, dokumentation och skriftlig presentation av resultaten.

Innehåll

Kursen omfattar bl.a. termodynamik, lösningskemi, extraktionssystem, industriprocesser, utrustning, processberäkningar och småskaliga processer för analytiska ändamål. Dessutom ingår även membranseparationer.

Organisation

Kursen omfattar en föreläsningsserie, handledning och två tillämpade laborationer handledda av forskare inom området. Föreläsningar, övningar och laborationer (praktisk). Vid färre deltagare på kursen än 8 kommer den att ges i ett annat format. Antalet föreläsningar minskas, men konsultationstillfällen samt on-line seminarier ges. Laborationstillfällen begränsas beroende på antal deltagare.

Litteratur

Rydberg, Cox, Musikas, Choppin (redaktörer): Solvent Extraction Principles and Practice, Marcel Dekker (2004), ISBN 0-8247-5063-2

Examination inklusive obligatoriska moment

Examen bygger på en skriftlig tentamen i två delar (frågor och beräkningar) och godkänd muntlig eller skriftlig presentation av de två laboratoriehändelserna.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-10-14: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [Kurstillfälle 1] Inställt