Kursplan för Kärnkemi 2

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-05-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNuclear chemistry 2
 • KurskodKBT168
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30127
 • Max antal deltagare35
 • Min. antal deltagare8
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0213 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   KBT192 - Kärnkemi I

   Syfte

   - ge kunskap om tillämpningar av kärnkemi inom industri, forskning och medicin
   - ge kunskap om kärnbränslecykeln
   - hjälpa studenter att tänka kritiskt
   - lära ut principerna för arbete med spårämneskvantiteter
   - lära ut praktiskt radiokemiskt laboratoriearbete med α-strålare

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - kunskap om användandet av radioaktiva strålkällor inom industrin
   - kunskap om användandet av radioaktiva metoder inom forskning (kemi, fysik, miljöforskning, materialvetenskap, arkeologi, ...)
   - kunskap om användandet av radioaktiva nuklider för medicinsk diagnostik och terapi
   - kunskap om olika typer av partikelacceleratorer
   - kunskap om arbete med radioaktiva spårämnen
   - kunskap om kärnbränslecykeln (isotopseparation, bränsleframställning, upparbetning, separation och transmutation, avfallshantering)
   - kunskap om radioanalytisk kemi och valet av detektionsmetoder

   Innehåll

   Kursen innehåller bl.a. isotopseparation, kärnbränslecykeln, radionuklidproduktion, medicinska tillämpningar av radionuklider, användandet av radionuklider inom industri och forskning, radioekologi, radioanalytisk kemi och detektionsmetoder.

   Organisation

   Föreläsningar, övningar, en hemuppgift och ett labbprojekt.

   Litteratur

   Choppin, Liljenzin and Rydberg, 'Radiochemistry and nuclear chemistry', 4th edition, ISBN: 9780123978684; Karlsruhe Nuclide folding map with booklet, ISBN 978-3-0-038392-2.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen i två delar (teoridel och räknedel). Hemuppgiften kan ge upp till 5 % av tentamenspoängen i bonus. Labbprojektet måste vara godkänt för att få slutbetyg.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2020-05-18: Inställd Ändrat till inställd av UOL
     [Kurstillfälle 1] Inställt