Kursplan för Avancerad organisk syntes

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-10-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced organic synthesis
 • KurskodKBT160
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30123
 • Max antal deltagare15
 • Min. antal deltagare8
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Allmänna kunskaper i organisk kemi motsvarande kursen Advanced organic chemistry (KBT036) eller till nivå 3 (HE-nivå) på något masterprogram i kemi eller motsvarande.

  Syfte

  Komplexa molekyler, såsom läkemedel, polymerer, tvättmedel, och naturliga produkter, är en del av allas vardag. Vare sig i en akademisk eller i en industriell miljö, är syntes av sådana komplexa molekyler från enkla och lättillgängliga föreningar en viktig och nödvändig aspekt. Avancerad organisk syntes är en kurs som utforskar de utmaningar som sådant syntesarbete medför. Den syftar till att ge den studerande de verktyg som krävs för en effektiv planering av framgångsrika syntetiska vägar till nya föreningar med förbättrade eller nya önskvärda egenskaper. Det syftar också till att ge studenten en fördjupad kunskap och förståelse för: retrosyntetisk analys, analys av selektivitet och stereokemiska problem, transformation av funktionella grupper och skyddsgruppsmetodik, samt moderna metoder för att bilda kol-kol och kol-heteroatombindningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Applicera ett retrosyntetisk angreppssätt på design av effektiva flerstegsreaktioner för komplexa organiska molekyler.
  • Identifiera potentiella selektivitetsproblem, och föreslå lämpliga syntesmetoder och skyddsgrupper för att kringgå dessa.
  • Utvärdera de föreslagna syntesvägar med avseende på tillgången på lämpliga utgångsmaterial.
  • Utvärdera de föreslagna syntesvägar med avseende på miljö- och hälsoaspekter.
  • Föreslå och utvärdera ett stort antal moderna syntesmetoder för transformation av funktionella grupper och för bildandet av nya kol-kol eller kol-heteroatom bindningar.
  • Hämta information från originallitteraturen om de bakomliggande mekanismerna och experimentella förhållanden för reaktioner som tillämpas i syntes av komplexa molekyler.
  • Identifiera viktiga steg i syntesvägarna och effektivt kommunicera motiven för de föreslagna experimentella förfaranden baserat på de underliggande reaktionsmekanismerna

  Innehåll

  • Retrosyntetisk analys
  • Analys av selektivitet och stereokemiska problem
  • Transformation av funktionella grupper och skyddsgruppsmetodik.
  • Moderna metoder för att bilda kol-kol och kol-heteroatombindningar.

  Litteratur

  Classics in Total Synthesis II: More Targets, Strategies and Methods, K. C. Nicolaou, and S. A. Snyder, WILEY-VCH, 2003

  Supplementary Text(s): Organic Chemistry, J. Clayden, N. Greevs, S. Warren, and P. Wothers, Oxford University Press.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Inlämningsuppgifter, lektionstester och muntliga presentationer.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-10-14: Inställd Ändrat till inställd av UOL
    [Kurstillfälle 1] Inställt