Kursplan för Biokemi och bioteknik

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiochemistry and biotechnology
 • KurskodKBT016
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 64126
 • Max antal deltagare37 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 23 Okt 2023 em J
 • 04 Jan 2024 fm J
 • 20 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

LKT032/033/034 Allmän och oorganisk kemi, LKT105 Organisk kemi samt LKT053 Fysikalisk kemi, eller motsvarande .

Syfte

- Att förmedla baskunskaper om biokemiska strukturer och reaktioner samt ge en inblick i biokemiska separationsmetoder.
- Att ge en introduktion till bioteknik genom att förmedla baskunskaper i genteknik, mikrobiologi och mikrobiell odling och ge inblick i några viktiga biotekniska processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten ska kunna
- identifiera utifrån molekylstruktur olika klasser av biomolekyler och beskriva dessa biomolekylers uppbyggnad, strukturella egenskaper och funktion
- beskriva prokaryota och eukarota cellers uppbyggnad och struktur och beskriva de molekylära principerna för transport och enzymkatalys
- beskriva principer vid tillväxt av mikroorganismer och mikrobiell odling, beräkna odlingsparametrar samt ge exempel och beskriva bioteknisk produktion med mikroorganismer och/eller enzymer
- beskriva hur information lagrad i DNA replikeras och hur denna information används för bildning av proteiner via transkription och translation och hur denna kunskap kan användas i molekylär bioteknik och rekombinant DNA-teknik
- beskriva grundläggande principer för cellens metabolism och dess reglering, funktionen hos centrala metabolismvägar och hur ATP bildas i olika biologiska system
- utföra laborationer i biokemi/biologi/molekylärbiologi

Innehåll

Följande moment ingår:
Celler: Den levande cellens struktur och organisation. Uppbyggnad av prokaryota och eukaryota celler, olika organellers funktion, växtceller och djurceller, tillväxt och odling.
Biomolekylers uppbyggnad: Aminosyror, proteiner, enzymer, kolhydrater, fettsyror samt nukleinsyror.
Enzymkatalyserade reaktioner. Allosteriska enzymer, allosterisk kontroll samt enzymkinetik enligt Michaelis-Menten modellen. Biokemisk separation.
Bioenergetik och metabolism: Drivkraften för biokemiska reaktioner. Energibevarande processer som oxidativ fosforylering och fotofosforylering. Reaktionsvägar för katabolism. Reglering av biokemiska förlopp.
Information: De molekylära processerna för prokaryot och eukaryot replikation, transkription och translation. Reglering av genuttrycket.
Bioteknik: Bioteknisk produktion med hjälp av mikroorganismer. Grunderna för rekombinant DNA-teknik. Restriktionsenzymer. Vektorer. Kloning. DNA-bibliotek. PCR. Transgena organismer.
Laborationer som illustrerar viktiga kursmoment: Fotofosforylering, mikrobiell odling, Restriktionsenzymkartering av plasmid.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter samt obligatoriska laborationer som kan redovisas med rapport eller vid seminarier och som ansluter till momenten genomgångna på föreläsningarna.

Litteratur

John L Tymoczko, Jeremy M Berg, Lubert Stryer, Biochemistry: A Short Course, 4th Ed, International Edition. ISBN 9781319248086

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen med betygskala 3, 4 och 5 samt genomförda och godkända laborationer och inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.