Kursplan för Separationsteknik 2

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSeparation technology 2
 • KurskodKBT011
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64111
 • Max antal deltagare35
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2021 fm J
 • 04 Jan 2022 fm J
 • 18 Aug 2022 fm J
0206 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Industriell kemi, LKT084, Fysikalisk kemi, LKT053, Teknisk termodynamik, LKT320.

Syfte

Kursen skall ge grundläggande teori för masstransport samt kunskap om den för kemisk industri karaktäristiska apparaturen för separation - funktion, konstruktion samt hur dessa beräknas med avseende på dimension och kapacitet. Separationsprocesserna spelar en avgörande roll vid en miljö- och energiteknisk korrekt utformning av alla typer av industriella processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva enhetsoperationer genom mekanisk inverkan och/eller med värme för separationsoperationer som betecknas som heterogena processer.
 • Förklara fenomenet olika att separationsmetoder bygger på , "separating agent" och drivande kraft.
 • Kunna tillämpa metoder för utformning och beräkning av kapaciteten hos separationsutrustningar.
 • Kunskap om funktionen för olika utrustning för avvattningsoperationer.

Innehåll

Kursen består av en teoretisk del, 6 hp, samt en laborationsdel på 1,5 hp. Enhetsoperationen indusntnings studeras både som en-effekts och flereffektsprocess med metoder för utformning och kapacitetsberäkning. I samband med indunstning tas begreppet kokpunktsförhöjning upp och hur det påverkar värmeöverföringen hos indunstningsprocessen. Mekaniska enhetsoperationer diskuteras med filtrering och sedimentering som exempel med metoder för design och kapacitet för dessa operationer. Som en orientering diskuteras centrifugering. Enhetsoperationen torkning med kopplad mass- och värmetransport gås igenom med design metod och metod för beräkning av kapacitet.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, demonstrationsövningar samt räknestugor. Laborationskursen består av laborationerna indunstning, filtrering, sedimentering, centrifugering samt fluidisation. I kursen ingår ett projekt inom indunstning.

Litteratur

Henley, E. J., Seader, J., D., Roper, D.K., Separation process Principles. Third Edition. ISBN; 978-0-470-64611-3.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker i form av skriftlig tentamen bestående av en teoridel och en problemlösningsdel. För godkänd kurs krävs också godkända laborationer och projekt. Slutbetyg i skala 3-5 ges baserat på tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.