Kursplan för Metalliska material

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMetals engineering
 • KurskodIMS120
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Tentamen, del A 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2023 em J
 • 04 Jan 2024 fm J
 • 30 Aug 2024 fm J
0223 Projekt, del B 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialteknik eller motsvarande.

Syfte

Syftet är att kursdeltagarna skall kunna utveckla systematisk och fördjupad kunskap när det gäller metalliska material och dess användning. Fokus ligger på kopplingen mellan mikrostruktur, tillverkning/process och resulterande egenskaper för olika verkstads- och fordonstekniska applikationer. Kursen adresserar grundläggande mekanismer för metallers hållfasthet och aspekter kring härdbarhet, värmebehandling, ytegenskaper, restspänning, seghet, duktilitet, deformationsbeteende och korrosion/oxidation. Grupper som behandlas omfattar konstruktionsstål, rostfria stål, verktygsstål, nickelbaslegeringar, aluminiumlegeringar, magnesiumlegeringar, titanlegeringar samt kopparlegeringar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva och förstå grundläggande principer för mikrostrukturdesign av metalliska material på avancerad nivå.
 • Tillämpa denna kunskap i olika sammanhang av betydelse för praktiskt ingenjörsarbete (materialval, materialoptimering, val av värmebehandling, koppling mellan material och produktegenskaper, etc).
 • Tillämpa principer för olika processer för att skapa materialstrukturer och egenskaper.
 • Tillämpa generella mekanismer för oxidation vid bedömning av metalliska material för olika applikationer.
 • Beskriva typiska egenskaper för olika grupper av metalliska material med fokus på mikrostrukturen och dess styrning med betydelse för olika tillämpningar.
 • Undersöka och identifiera typiska mikrostrukturer för de viktigaste och mest använda metalliska materialen.
 • Kunna använda optisk mikroskopi på grundläggande nivå för karakterisering/bedömning av metalliska material.
 • Ha en grundläggande förståelse för möjligheter och tillämpning av program prediktering/simulering av metalliska material, egenskaper och processer 

Innehåll

Centralt i kursen är kunskap om hur materialegenskaper kan påverkas/styras genom tillverkningsprocesser och värmebehandling samt de materialtekniska förutsättningarna för användning i olika tekniska produkter och sammanhang. Detta inkluderar t ex inverkan av hög och låg temperatur, spänningsnivåer och deformationsförhållanden. Kursen ger fördjupande kunnskaper om metalliska materials egenskaper och struktur på avancerad nivå och kopplar till angränsande områden som hållfasthetslära, maskinkonstruktion och tillverkningsteknik. I kursen introduceras simuleringsprogram (JMatPro, Thermo-Calc, Deform) för att demonstera avancerad material- och processmodellering när det gäller egenskaper, struktur och beteende hos metalliska material (stål, gjutjärn, aluminium, nickellegeringar, etc). Grundläggande kunskaper när det gäller tillämpning av optisk mikroskopi med bildanalys ingår även i kursen.

Organisation

Kursen bygger på integrerade föreläsningar där teori och grunder förmedlas och övning där problemlösning avseeende materialtekniska problem på avancerad nivå tränas. En gästföreläsning från industriforskare visar på materialtekniskt utvecklingsarbete i industrin. I kursen ingår även obligatoriska laborationer/gruppövningar avseende ståls värmebehandling, materialsimulering (Thermo-Calc, JMatPro), processimulering (Deform) samt optisk mikroskopi. Kursen ges på engelska.

Litteratur

Kurslitteraturen baserar på en textbok/kompendium kompletterat med e-litteraturreferenser via Chalmers bibliotek och föreläsningsmaterial via Canva.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Obligaroriska laborationsmoment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-04-13: Block Block C tillagt av Peter Hammersberg
   [Kurstillfälle 1]