Kursplan för Additiv tillverkning

Kursplan fastställd 2022-09-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdditive manufacturing
 • KurskodIMS075
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareFRIST
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99131
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
  0219 Projekt 1 hp
  Betygsskala: UG
  1 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå

   Särskild behörighet

   Engelska 6 + Produktionsteknik och/eller Produktutveckling motsvarande 7,5 hp samt Materialteknik motsvarande 5 hp samt erfarenhet av CAD

   Kursspecifika förkunskaper

   Engelska 6 + Produktionsteknik och/eller Produktutveckling motsvarande 7,5 hp samt Materialteknik motsvarande 5 hp samt erfarenhet av CAD

   Syfte

   Kursen syftar till att etablera grundläggande kunskaper om additiv tillverkning (även kallat 3D-printing), benämnt AM nedan, och dess tillämpning som industriell metod för prototyptillverkning och serietillverkning av avancerade komponenter. Kursen ger en grundläggande orientering om tekniker för metall, plast/komposit och keram med deras möjligheter och begränsningar. Internationellt använda begrepp introduceras och olika benämningar förklaras. Kursen täcker beredning för additiv tillverkning, design för additiv tillverkning, know-how kring process och processutveckling, materialval och grundläggande aspekter vid tillverkning av metalliska och polymera produkter när det gäller material och processfrågor. Vissa aspekter när det gäller additiv tillverkning av keramiska produkter adresseras.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • beskriva grundläggande principer för additiv tillverkning
   • beskriva utvalda tekniker för additiv tillverkning
   • uppvisa grundläggande färdigheter när det gäller design för additiv tillverkning
   • uppvisa färdighet när det gäller att gå från produktidé till framställning och utvärdering av additivt tillverkad produkt
   • beskriva metoder för efterprocesser
   • uppvisa färdigheter i processval och förståelse för betydelsen av produktutformning, materialval och produktionsvolym för olika AM-tekniker

   Innehåll

   Kursen består av ett antal föreläsningar/seminarier där olika delområden presenteras. En projektuppgift genomförs med fokus på metodval, konstruktion och additiv tillverkning av komponenter. Projektarbetet omfattar en kritisk utvärdering av olika additiva tillverkningsmetoder och av tillgängliga material med fokus på lämpligheten av den valda metoden. Exempel på valda delar som behandlas i kursen är: Introduktion till additiv tillverkning Översikt tekniker för additiv tillverkning Introduktion till programvaror för beredning av additiv tillverkning Fördjupning material, additiv tillverkning metall Design för additiv tillverkning Kvalitet och processkontroll Tillämpningar inom additiv tillverkning Efterbehandling av additivt tillverkade detaljer

   Organisation

   Kursen genomförs helt via distansundervisning. Föreläsningar genomförs via Zoom/Skype/Microsoft Teams och introduktion till programvaror för beredning av additiv tillverkning Simplify 3D och Magics ingår. Programvarorna kommer att nås för grupparbete externt. Kursen är uppdelad i tre delar: Vecka 25 och vecka 26: föreläsningar, introduktion Vecka 27 till vecka 29: eget arbete och grupparbete Vecka 30 till vecka 34: föreläsningar, redovisning av grupparbete och examination Grupparbetet genomförs i form av en projektuppgift genomförs med fokus på metodval, konstruktion och additiv tillverkning av komponenter. Projektarbetet omfattar en kritisk utvärdering av olika additiva tillverkningsmetoder och av tillgängliga material med fokus på lämpligheten av den valda metoden.

   Litteratur

   • Föreläsningspresentationer (kurshemsidan). Dessa definierar kursens huvudsakliga innehåll.
   • Separata pdf-dokument via kurshemsidan direkt, eller som länkar.
   • PM för projektet med vissa inkluderade teoriavsnitt (kurshemsidan).

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen är formellt uppdelad i två delar: Additiv tillverkning, tentamen 4 hp Additiv tillverkning, projekt/gruppuppgift 1 hp För slutbetyg krävs godkänt i båda dessa delar. Moment för godkänt i dessa delar: Godkänd tentamen Godkänd projektrapport

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.