Kursplan för Material- och tillverkningsteknik

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterials and manufacturing engineering
 • KurskodIMS070
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 23 Okt 2023 fm L
 • 03 Jan 2024 fm L
 • 20 Aug 2024 em L
0220 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i mekanik.

Syfte

Kursen skall ge en grundläggande färdighet i materialval samt en viss förståelse för hur materialegenskaper förändras vid olika tillverkningsprocesser. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för plastisk formning och skärande bearbetning av metaller.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Kunna beskriva de för tillverkningsindustrin viktigaste materialen och tillverkningsprocesserna.
 • Kunna beskriva de viktigaste materialens egenskaper och användningsområde.
 • Kunna beskriva för- och nackdelarna med de vanligaste tillverkningsmetoderna.
 • Kunna göra ett material- och processval med CES (Cambridge engineering selector)
 • Kunna analysera sambanden mellan val av material, val av tillverkningsprocess, och hur det påverkar den slutliga produkten.
 • Kunna bedöma olika material och processer med avseende på teknisk prestanda, ekonomi och hållbarhet

Innehåll

 • Introduktion
  • Materialegenskaper
  • Materielgrupperna
  • Tillverkningsprocesser
 • Material- och processval
 • Metaller
 • Tillverknings och formningsmetoder för metaller
  • Skärande bearbetning
  • Plastisk bearbetning
  • Additiv tillverkning
 • Polymerer
 • Tillverknings och formningsmetoder för polymerer
 • Keramer
 • Tillverknings och formningsmetoder för keramer
 • Kompositer
 • Tillverknings och formningsmetoder för kompositer

Organisation

Kursen består av :
 • Föreläsningar (4h per vecka)
 • Övningar (4h per vecka)
 • 3 datorövningar med CES

Litteratur

Huvudsakligen material skrivet av institutionen

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen med betygskala U,3, 4, 5 Material- och processvalsprojekt U,G

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.