Kursplan för Handleda och leda teknisk kommunikation: att förbättra kollegors kommunikationsförmåga

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-10-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTutoring and supervising technical communication: improving the communication of colleagues
 • KurskodFSP071
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSPRAK
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99113
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4 hp3,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Dokumenterad post-gymnasial utbildning i engelska såsom kurserna FSP046; LSP505 eller motsvarande kurser. För antagning kan diagnostisk testning eller ansökningsportfölj komma att krävas.

Syfte

Kursen syftar till att förbereda deltagare för en yrkesomgivning där man arbetar med kollegor för att förbättra fackspråk och kommunikation i projekt som omfattar avancerad så väl som populärvetenskaplig kommunikation av tekniskt innehåll. Kursen syftar även till att etablera pedagogiska verktyg och medvetenhet för att effektivt leda och handleda teknisk kommunikation. Kursen erbjuder den bakgrund som krävs för att arbeta som handledare i Chalmers skrivcentrum (CWC).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • effektivt handleda kommunikationsaspekter av studenters projekt eller uppgifter inom  teknologirelaterade discipliner och områden
 • leda kollegor och medarbetare i teknisk kommunikation och information inom ramen för en arbetsplatsomgivning
 • själv bedöma och förbättra sin förmåga att kommunicera tekniskt innehåll effektivt för olika syften och för olika mottagare
 • arbeta som studenthandledare i Chalmers skrivcentrum (CWC)

Innehåll

Kursen består av fyra huvudsakliga komponenter inom teknisk kommunikation. De fyra komponenterna är teori och analys, förbättrad egen teknisk kommunikation, handledningspraxis samt att planera och genomföra ett projekt inom teknisk kommunikation. Kursens seminarieserie består därför av en del som syftar till diskussion och analys av exempel på teknisk kommunikation och återkommande inslag i teknisk kommunikation i allmänhet. Analysen i seminariet grundas på genreteori, aktivitetsteori, retorik samt baseras på aktionslärande perspektiv på kommunikation. Vidare har seminariet inslag som utgör kärnan i att förbättra sin egen färdighet inom teknisk kommunikation samt övningar kring handledning och bedömning av andras tekniska kommunikation. Den avslutande delen av kursen är en tillämpning som kan omfatta samtliga delar och genomförs som ett utvecklingsprojekt eller en undersökning inom teknisk kommunikation.

Organisation

Kursen är schemalagd med två 4-timmars pass i veckan. I läsperiod 4 ägnas stora delar av seminarietiden åt handledning av studenternas olika projekt inom teknisk kommunikation. Inom seminariet förekommer även uppdelning i olika lärandegrupper med olika fokus på discipliner och inriktningar.

Litteratur

Den huvudsakliga litteraturen på kursen utgörs av bibliotekets e-böcker inom teknisk kommunikation.
Gillespie & Lerner, The Longman Guide to Peer Tutoring, Second Edition. (2008). New York: Pearson-Longman
English learners' dictionary: Ex.vis. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2nd edition) eller Longman Exams Dictionary

Litteratur distribueras även via kursens pingpong aktivitetet

Rekommenderas:
Anderson, Paul V. Technical Communication - A reader-centered approach. International student edition. Sixth Edition. (2007). Boston: Thomson-Wadsworth

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen bedöms kontinuerligt via portfölj. Portföljen sätts samman genom ett representativt urval från studentens samlade produktion och reflektioner med fokus på analys av teknisk kommunikation; planering och genomförande av att handleda teknisk kommunikation samt den specifika fördjupning inom teknisk kommunikation som studenten genomför inom ramen för ett projekt med inriktning på akademisk eller professionell teknisk kommunikation. Samtliga uppgifter återkopplas och bedöms men endast portföljen samt projekt graderas U, 3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-10-29: Inställd Ändrat till inställd av PA
   [Kurstillfälle 1] Inställt