Kursplan för Mjukvaruarkitektur

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSoftware Architecture
 • KurskodDAT360
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52123
 • Max antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0217 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

   Examinator

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kursen DAT257 Agile software project management, kursen DAT356 Kravhantering och användarupplevelse, eller motsvarande.

   Syfte

   Syftet med kursen är att utrusta studenter med grundläggande kunskaper och färdigheter kring mjukvaruarkitektur och dess roll i utveckling och underhåll av mjukvarusystem.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse
   • beskriva rollen som en arkitekt i ett mjukvaruutvecklingsprojekt, och vad som kan förväntas från en sådan person
   • förklara gemensamma kvalitetskrav, såsom prestanda, säkerhet och modifierbarhet
   • beskriva olika arkitekturstilar och hur de relaterar till arkitekturens specifika kvalitetsegenskaper
   Färdigheter och förmåga
   • dokumentera arkitekturer med hjälp av etablerade metoder
   • inhämta intressenters krav och beskriva dessa som kvalitetskrav
   • uttrycka kvalitetskrav med hjälp av kvalitetsscenarier
   • skapa en arkitekturdesign av ett system baserat på en fallbeskrivning i naturligt språk
   Värderingsförmåga och förhållningssätt
   • resonera om hur olika arkitekturstilar, taktiker eller designalternativ uppfyller kvalitetsmålen för ett system

   Innehåll

   Kursen behandlar olika definitioner av mjukvaruarkitektur. Vi diskuterar rollen och relevansen av programvaruarkitektur vid olika stadier hos utvecklingsprojekt; vi diskuterar förhållandet mellan arkitektur, systemkrav och systemimplementering; vi diskuterar kvalitetsegenskaper hos mjukvaruarkitektur; vi diskuterar olika arkitekturstilar och -taktiker; vi diskuterar allmänna principer för programdesign; vi diskuterar hur man dokumenterar och utvärderar mjukvaruarkitektur.

   Organisation

   Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinationer, liksom handledning i samband med övningarna. Undervisningen ges på Campus Lindholmen.

   Litteratur

   Course literature to be announced the latest 8 weeks prior to the start of the course.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen, samt obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter. Delmomentet inlämningsuppgifter examineras baserat på lösningsförslag på obligatoriska problem som lämnas in under kursens gång samt utifrån studentens individuella bidrag till gruppens arbete. Studenten ska lämna in själv- och kamratbedömningar under kursens gång vilka kommer vara del av underlaget för bedömningen av studentens individuella bidrag i projektet.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2023-05-12: Examinator Examinator ändrat från Eric Knauss (knauss) till Rebekka Wohlrab (wohlrab) av Viceprefekt/adm
     [Kurstillfälle 1]