Kursplan för Kommunikation och kompetenskartläggning

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCommunication and competence mapping
 • KurskodCLS020
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82112
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0218 Inlämningsuppgift 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper


    Syfte

    Att läsa på Chalmers kräver att man kan ta till sig information och att man kan producera uppgifter som förväntat i form av rapporter, presentationer, uppsatser mm. Detta förutsätter kommunikationskompetens. Syftet med kursen är dels att förbereda studenterna inför dessa uppgifter och dels att hjälpa studenterna kartlägga sina specialistkompetenser för att lämpligen fortsätta utvecklas i sin yrkesroll.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


    1) Använda språket som ett effektivt verktyg
    2) Anpassa sig till olika kommunikationssituationer på ett medvetet sätt
    3) Visa medvetenhet om de kompetenser som behövs för framtida yrkesliv i Sverige

    1) Detta betyder att studenten ska kunna:
    • kommunicera ändamålsenligt både muntligt och i skrift på svenska
    • läsa och uppfatta akademiska texter på både svenska och engelska
    2) Detta betyder att studenten ska kunna:
    • ta hänsyn till publiken i både skriftlig och muntlig kommunikation
    • Använda ett processorienterat sätt att arbeta med texter
    3) Detta betyder att studenten ska kunna:
    • beskriva sina egna professionella egenskaper anpassat till lyssnaren
    • dokumentera sin egen utveckling

    Innehåll

    Kommunikationsdelen:

    Kursen avhandlar framgångsrika strategier för kommunikation på Chalmers, med fokus på övning, kritisk tänkande, diskussion och reflektion. Detta betyder att studenten:
    -läser akademiska texter på svenska och engelska
    -skriver akademiska och professionella texter och presenterar dem på svenska
     
    Deltagarna ska lämna in en portfolio med bl.a. följande uppgifter:
    -reflektiva texter
    -kort rapport
    -muntliga redovisningar


    Kompetensdelen av kursen:

    Seminarier och workshops kring:
    -Information om Chalmers och hur man läser på högskola/universitet i Sverige
    -Hur söker man jobb i Sverige och hur går rekryteringsprocessen till?
    -Övningar kring individens starka sidor, intressen, värderingar, färdigheter och viktiga erfarenheter. Detta görs både individuellt och i grupp.

    Organisation

    Deltagare möts minst en gång varje vecka för en heldag med seminarier, gruppdiskussioner och handledningar. Deltagare förväntas vara förbereda inför varje möte. Deltagande är obligatoriskt. 

    Litteratur

    Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    För att bli godkänd på kursen krävs närvaro på samtliga schemalagda aktiviteter samt godkända inlämningsuppgifter

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på kurs:
     • 2020-09-14: Nedlagd Ändrat till nedlagd av Beslut nedläggning KPMUT
      Kursen är nedlagd