Kursplan för Avancerad bioanalytisk kemi: metabolomik och proteomik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-03-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced analytical chemistry: metabolomics and proteomics
 • KurskodBBT020
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08112
 • Max antal deltagare30 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp
 • 06 Okt 2023 em J
0217 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Innan man tar denna kurs bör man ha läst och klarat BBT055 Bioanalytisk kemi, ha läst liknande kurser eller ha motsvarande erfarenhet.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge en överblick av metabolomik och proteomik, och hur de används inom biologisk forskning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Designa ett metabolomik- eller proteomikexperiment
  • Kritiskt evaluera användning av olika metoder för metabolomik och proteomik
  • Kritiskt evaluera olika dataanalysverktyg
  • Förstå integrering av metabolomik och proteomik data med andra typer av data

  Innehåll

  Nya analytiska verktyg möjliggör förståelse av komplexa biologiska system, hur de fungerar och hur de kan manipuleras. Bland de nya analytiska verktygen är metabolomik och proteomik metoder som mäter så många metaboliter och proteiner som möjligt. Metabolomik och proteomik kan ge ny insikt i samband mellan olika metaboliska reaktioner, och används regelbundet i både akademiska och industriella forskningsmiljöer. Förutom i biologisk grundforskning, används metabolomik och proteomik i livsmedels- och hälsovetenskaper.

  Under denna kurs får du en bred överblick av vad som är möjligt med metabolomik och proteomik, samt praktiska tillämpningar. Du får också möjlighet att generera dina egna labb-baserade data, som blir grunden till de praktiska momenten med dataanalys och projektet.

  Kursen innehåller följande huvudområden:
  • Metabolomik med NMR och masspektrometri
  • Proteomik
  • Avancerade applikationer av proteomik (glykoproteomik, fosfoproteomik)
  • Försöksplanering och provberedning
  • Tillämpningar av metabolomik och proteomik inom industri
  • Fluxomik
  • Masspektrometri-baserad avbildningsmetabolomik
  • Multivariat dataanalys för metabolomik och proteomik
  • Integration av metabolomik- och proteomikdata

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, studiebesök, labbövningar och ett projekt.

  Litteratur

  Det finns ingen kursbok för denna kurs.  Studenter ska få relevant litteratur under kursen och förväntas att söka information via internet. 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursbetyg är baserade på projektarbetet, ett seminarium, labbrapporter, och en skriftlig tenta.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2023-03-15: Förkunskapskrav Förkunskapskrav ändrat av PA
    Uppdaterat information om förkunskaper