Kursplan för Materiallaborationer

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExploration of materials
 • KurskodARK685
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46136
 • Max antal deltagare12
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Minst 90 hp från kurser inom arkitektur, arkitektur och teknik eller samhällsbyggnad.

  Syfte

  Att att utveckla kunnande, färdigheter och känslighet för arkitekturens användning av olika material. Vid varje kurstillfälle behandlas ett specifikt material.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - referera till aktuellt materials användning inom arkitektur och teknik - redovisa kunnande om materialets tillverkning, egenskaper och bearbetning - uppvisa exempel på genomförda undersökningar/experiment med det aktuella materialet - reflektera över och dra slutsatser från genomförda undersökningar/experiment

  Innehåll

  Materialet i arkitektur och teknik, historiskt och i nutid Tillverkning Materialegenskaper Analysmetoder för olika funktioner Bearbetning av materialet Materialets arter och typer Undersökningar av materialets möjligheter

  Organisation

  Föreläsningar, litteraturstudier, studiebesök, övningar, laborationer och explorativa materialundersökningar. Val av material varierar från år till år och påverkar kursens organisation.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Nära 100% aktiv närvaro vid alla kursaktiviteter. Redovisning av genomförda projekt. Skriftliga prov kan förekomma. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.