Kursplan för Fastighetsrätt och entreprenadjuridik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProperty and contract law
 • KurskodARK530
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60116
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 21 Okt 2023 em J DIG
 • 03 Jan 2024 em J DIG
 • 19 Aug 2024 em J DIG
0216 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  • Oscar Allestam
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurs "Affärsjuridik", TEK520 eller motsvarande efter prövning.

  Syfte

  Kursen ska ge en introduktion till fastighetsrätt, särskilt anpassad för affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik.
  Kursen ska visa på de grundläggande juridiska förutsättningarna för att hantera kommersiella fastigheter, såväl i fråga om köp, belåning och försäljning som uthyrning och annan upplåtelse.
  Kursen kommer också att behandla central entreprenadrätt.
  Ett viktigt syfte är att lära ut och öva färdigheter inom juridiken. Där ingår:
  - Förmåga att finna rättskällor, elektroniskt och i pappersform
  - Färdighet i att tolka rättskällor
  - Färdighet i att föra och förstå ett juridiskt resonemang
  - Färdighet i att använda en korrekt fastighetsjuridisk terminologi

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för och tolka rättskällor och avtal som berör fastigheter och liknande egendom,
  • identifiera och resonera kring juridiska problem som kan uppstå vid fastighetsköp och panträtt i fast egendom, 
  • beskriva och redogöra för reglerna rörande bostadsrätter, hyresrätter, nyttjanderätter samt servitut,
  • visa grundläggande kunskap inom speciell fastighetsrätt samt plan- och bygglagstiftningen, och
  • kunna beskriva olika entreprenadformer samt tolka och tillämpa centrala regler i standardavtal relevanta för byggsektorn (Allmänna bestämmelser).

  Innehåll

  1.    Fastighetsköp
  a.    Fastighetsköpets former
  b.    Villkor efter köpet
  c.    Friskrivningar och garantier

  2.    Fastighetsfinansiering
  a.    Panträtt
  b.    Inskrivning
  c.    Skuldebrev
  d.    Exekutiv försäljning

  3.    Hyra
  a.    Allmänt om nyttjanderätter och servitut
  b.    Hyresavtalet
  c.    Hyresvärdens ansvar
  d.    Förverkande och uppsägning

  4.    Arrende och servitut
  a.    Arrendeavtal och besittningsskydd
  b.    Servitut
  c.    Officialservitut

  5.    Entreprenadjuridik
  a.    Entreprenadformer
  b.    AB 04
  c.    Ändringsarbeten

  6.    Entreprenadjuridik
  a.    ABT06 och totalentreprenader
  b.    AB 07 och ABT-U 07 Förhållandet mellan generalentreprenör och underentreprenör
  c.    ABFF 12 och fastighetsförvaltning
  d.    ABK 09 och konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

  7.    Bostadsrätt och ägarlägenheter
  a.    Bostadsrättsföreningar
  b.    Upplåtelse av bostadsrätt
  c.    Köp av bostadsrätt
  d.    Oäkta bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar
  e.    Ägarlägenheter

  8.    Plan- och  bygglagen
  a.    Detaljplaner
  b.    Bygglov
  c.    Start- och slutbesked

  Organisation

  Kursen genomförs genom egna studier och läraktiviteter:

  Föreläsningar
  De föreläsningar som ges på kursen är antingen introducerande, för att underlätta inläsning, eller kompletterande, med fördjupningar av sådant som inte finns med i kurslitteraturen. Föreläsningarna kommer att illustrera reglernas syfte och funktion.

  Övningar
  Genomgångar av övningsfrågor kommer att göras, och på övningarna ges också träning i avtalsskrivande och avtalstolkning.

  Seminarier

  I kursen ingår seminarier runt rättsfall eller andra juridiska källor. De förutsätter förberedelse från deltagarnas sida.

  Litteratur

  Allmän fastighetsrätt, Victorin & Hager, 7 uppl 2015, ISBN 978-91-7678-8868

  Kommersiell byggjuridik i praktiken, Robert Deli, senaste utgåvan

  Författningar i fastighetsrätt, red Johan Rosell, senaste utgåvan

  Kompendium

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av en tentamen, ett projekt samt obligatoriska moment.
  Betygsnivån bestäms av tentamensresultatet.
  Obligatoriska moment finns kopplade till såväl projektet som godkännande av tentamen.
  För slutbetyg krävs att alla delar är minst godkända.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-06-07: Examinator Examinator ändrat från Robert Severin (severin) till Oscar Allestam (oscjanss) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]
  • Ändring gjord på modul:
   • 2023-09-12: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
    [0116 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination