Kursplan för Hållbar utveckling: Samtida utmaningar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable development: contemporary challenges
 • KurskodARK435
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Behörighet till masterprogrammet.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge möjlighet till att fånga utmaningar, problem och frågeställningar av aktuellt intresse som inte tas upp i programmet. Avsikten är att vidga perspektiven, pröva innovativa och explorativa metoder och verktyg och tillämpa dem i ett arkitekturprojekt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Referera till aktuella arkitekturteorier.
  Referera till aktuella problem och trender inom arkitektur som kräver ett vidgat kunnande.
  Förmåga att planera ett explorativt projekt.
  Förmåga att genomföra ett explorativt projekt.
  Utveckla färdigheter inom ”research by design”
  Förmåga att reflektera över och dra slutsatser från ett explorativt projekt

  Innehåll

  Innehållet varierar mellan åren. Det kan vara en studenttävling, ett inspel i en samhällsdebatt kring arkitektur, utforskande av innovativ arkitektur, etc.

  Organisation

  Kursen ges om tillräckligt många studenter anmäler intresse. Initiativet kan komma från såväl lärare som studenter. Kursens innehåller föreläsningar, litteraturstudier, övningar, ett projekt och kursen avslutas med en kritik som behandlar reflektioner och resultat.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Aktivt deltagande i kursen. Godkänd redovisning av process och resultat inklusive sammanfattning och reflektioner.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.