Kursplan för Byggplatsstudier

Kursplan fastställd 2021-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding site studies
 • KurskodARK425
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46117
 • Max antal deltagare6
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0110 Fältövning 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga

  Syfte

  Kursens syfte är att synliggöra växelspelet mellan arkitektur, konstruktion och produktion. Genom att kontinuerligt följa produktionen av en byggnad och föra en dialog med byggprocessens olika aktörer undersöks hur arkitektonisk intention, materialval samt val av bärande och klimatsyddande system leder fram till och samspelar i en färdig byggnad. Samtidigt reflekteras över hur projekteringen av byggnaden med tillhörande dokumentation (ritningar) samspelar med produktionens praktiska förutsättningar och förhåller sig till genomfört resultat.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Minst fyra dokumenterade byggplatsbesök. Skriftlig och muntlig redovisning av byggplatsstudierna samt kritik av minst en annan grupps redovisning. Aktiv närvaro vid seminarier och kritik. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.