Kursplan för Materiell arkitekturteori

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2024-01-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterial theory of architecture
 • KurskodARK380
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46120
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0109 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kurs i arkitekturhistoria

  Syfte

  Kursen behandlar arkitekturteori i en materiell kontext, vem arkitekten är avläst genom vår materiella kultur och arkitekturhistorien belyst genom utvecklingen inom vetenskap och teknik. Växelspelet mellan systematisk reflektion och byggd praktik hjälper oss att se grundläggande mönster och få en djupare förståelse. Det är som om materien försöker lära oss.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - redogöra för byggnadskonstens historiska utveckling belyst genom material, produktionstekniker, kunnanden och tänkesätt.
  - reflektera över växelspel mellan historiskt och geografiskt skilda materiella kulturer och deras uppförda byggnadsverk.

  Innehåll

  Litteraturstudier som tar upp teorier formulerade bland andra av Stevin, Descartes, Newton, Montange, Hegel, Locke och Örsted.

  Organisation

  Kursen kommer att organiseras kring föreläsningar och seminarier. Studenterna förväntas utveckla sina tankar och idéer genom skriven uppsats.

  Litteratur

  Meddelas vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Godkänd skrivuppgift. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2024-01-19: Inställd Ändrat till inställd av UOL
    [Kurstillfälle 1] Inställt