Kursplan för Arkitekttävlingar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitectural competitions
 • KurskodARK153
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 4,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05120
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet.

Syfte

- Kursen syftar till att utveckla individuell skicklighet och färdighet för självständigt deltagande i arkitekttävlingar.
- Kursen skall ge insikter, reflektioner och diskussioner om arkitekttävlingarnas historia liksom en översikt över nutida typer och förutsättningar för arkitekttävlingar i olika nationella kontexter. Detta förmedlas genom ett antal föreläsningar, där även tävlingsstrategier behandlas av erfarna arkitekter och jurymedlemmar.
- Kursen innefattar övningar i grafisk och muntlig presentationsteknik liksom information om videovisualisering och datoranimering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förbereda sin framtida yrkesverksamhet genom ökad medvetenhet om arkitekttävlingars procedurer, förutsättningar, egenskaper, kulturer och situationer i historiskt och nutida internationellt perspektiv, som uttryck för yrkets unika profil och särdrag.
 • självständigt genomföra en tolkning av ett vanligt övningsprogram eller professionellt tävlingsprogram och framställa och presentera efterfrågat material i form av planscher med väl valda ritningar, illustrationer och modeller som förberedelse för yrkespraktiken.
 • utveckla en genomtänkt uppfattning, kritisk tolkning och attityd till arkitekttävlingars kulturella värden och roll i samhället, som ett verktyg för att utveckla arkitektens professionella profil. Vidare är målet att stöda innovativt tänkande och arkitekturkvalitet samt att identifiera och tillämpa lämpliga designstrategier i professionell tävlingsverksamhet.

Litteratur

 • Architectural Competitions' (2009) Nordic Journal of Architectural Research No 2/3, 2009.
 • Arkitekttävlingar 2007-2010, (2010) Sveriges Arkitekter (Swedish Association of Architects)
 • CONDITIONS/NO (2010): "The Future of Competitions", issue #7/2010
 • Current competition briefs together with Wernstedt Sketch brief of the year.
 • Dreams and comp(L)eted projects - 130 years of Finnish Architectural Competitions, (2006) SAFA exhibition
 • Europan 7 Result Book, (2004) Helsinki, Antti Pirhonen, ed.
 • Europan 10 Result Book Sweden x 4 Result book, (2010) Stockholm, E. Wingquist & A. Johansson, eds.
 • Gromark, S. (2012). "Bakåtblickar - Framtidsvyer / Looking Backwards - Looking Forwards" in Torsvall, J., P. Kraft, H. Mattsson, E. Wingquist and A. Johansson. EuroPanic - Europan Sweden a thousand new ideas for our cities / Europan Sverige tusen nya idéer för våra städer. Stockholm, Europan Sweden / Europan Sverige c/o Sveriges Arkitekter pp: 76-80.
 • Hagelqvist, S. (2010). Arkitekttävlingen som föreställning: den svenska arkitekttävlingens ideologiska, institutionella och professionella villkor under 1900-talets första hälft. Stockholm, axl books. [diss.]
 • Kazemian, R, M Rönn & J E Svensson (2007). Arkitekturtävlingar - erfarenheter från Finland Stockholm, Axl Books.
 • Lipstadt, Hélène, (1989), The Experimental Tradition: Essays on Competitions in Architecture Princeton Architectural Press.
 • Prinz, Frederik and Uffelen, Chris Van (2011). Competition Architecture
 • Rönn, M, R Kazemian & J E Andersson, Eds. (2011). The Architectural Competition: Research Enquiries and Experiences. Stockholm, Axl Books.
 • Svensson, Charlotte (2008). Arkitekttävlingar, om konsten att hitta en vinnare, Stockholm: TRITA-ARK Akademisk Licentiatavhandling 2008:3, KTH.
 • Torsvall, J., P. Kraft, H. Mattsson, E. Wingquist and A. Johansson. (2012). EuroPanic - Europan Sweden a thousand new ideas for our cities / Europan Sverige tusen nya idéer för våra städer. Stockholm, Europan Sweden / Europan Sverige c/o Sveriges Arkitekter
 • Tostrup, Elisabeth, (1999), Architecture and Rhetoric. Text and Design in Architectural Competitions, Andreas Papadakis Publisher.
 • Waern, Rasmus, (1996), Tävlingarnas tid. Arkitekttävlingarnas betydelse i borgerlighetens Sverige. Chalmers arkitektur [diss.]

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämning av ett godkänt tävlingsbidrag till Wernstedtskissen eller annan relevant internationell tävling för studenter eller professionella under kursperioden, så som Europan, examinerat och godkänt av juryn. Vidare närvaro vid det sammanfattande seminariet när slutliga tävlingsresultat offentliggörs, samt deltagande i alla obligatoriska föreläsningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-11-02: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 35 till 40 av UBS
   [Kurstillfälle 1]