Kursplan för Rum för hälsa, boende och arbete 2: Bostadsformer och utveckling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFuture visions for healthcare, housing and work 2: Housing inventions
 • KurskodARK137
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05127
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp9,5 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt 13 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp13 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet

Syfte

Syftet med arbetet i denna masterstudio om nytänkande bostadsplanering är att utveckla och fördjupa förståelsen för bostadens och boendets arkitektur. Kursen bygger vidare på grundkursen i bostadsplanering från årskurs två. Fokus ligger på nytt tänkande kring nutida bostadsarkitektur, tillämpat på ett avgränsat projekt i Göteborg och/eller i ett annat land. Nära samarbete sker med lokala bostadsföretag, som HSB, AB Framtiden, SABO och Stadsbyggnadskontoret, för att utveckla ett samarbetsklimat för experimentell förnyelse, i sökandet efter nya arkitektonisk kvaliteter i bostaden. Studion är del i ett etablerat Nordiskt-Baltiskt nätverk kring frågor om bostadsområde och boendekultur och ger tillfälle till internationellt utbyte.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Äga kunskaper om angelägna frågor kring social och ekologisk hållbarhet, relevanta för design av bostäder.
- Tillämpa ett vidgat perspektiv på det urbana boendet och använda det som ett viktigt verktyg, såväl i forskning om som vid design av bostäder.
- Få ett kritiskt perspektiv på aktuella samhälleliga faktorer som påverkar design för boende.
- Genomföra avancerad arkitekturanalys av boendets miljöer och skapa goda lösningar för en tänkbar framtida efterfrågan på bostadsmarknaden.
- Tillämpa insikter från experimentella och innovativa goda exempel i Europa för att medverka till nytänkande vid framtida design av bostäder.


Innehåll

Arbetet i studion startar med föreläsningar och seminarier om boendets sociala historia, nya teoretiska synsätt och exempel på goda förebilder inom ett vidgat internationellt fält. Denna fas följs av platsanalyser. Olika infallsvinklar på iakttagna problem bearbetas sedan genom skissövningar med användning av lämpliga verktyg för design av bostäder. Modellarbete är centralt. En kortare studieresa kommer också att genomföras.

Litteratur

Eleb, Monique & Anne Debarre, (1995). L-invention de l-habitation moderne, Hazan, Paris
Eleb, Monique & Anne Debarre-Blanchard, (1989). Architectures de la vie privée. Maisons et Mentalités XVIIe-XIXe siècles. [Introduction de Michelle Perrot.] AAM/Hazan, Bruxelles/Paris
Gausa, Manuel & Jaime Salazar (1999). Single-family housing: the private domain, Barcelona, Birkhäuser. 
Gromark, Sten & Fredrik Nilsson, (2006). utforskande arkitektur [eng. exploring architecture]. Axl books Stockholm
Gromark, Sten, (2007). -Extreme housing : La cité manifeste, Mulhouse 2005-, Paper presented to the CB W69 Conference Housing Frontiers in Port Elisabeth, South Africa, feb 2007.
Leach, Neil, (2006). Camouflage, MIT Press
Nylander, Ola & Sten Gromark, eds, et al (2007 forthcoming). Bostadens rum - arkitekter om bostadens kvaliteter, [eng. Spaces of Residence - architects on housing qualities], Chalmers Arkitektur, tema modern arkitektur & boende
Nylander, Ola, (1999). Bostaden som arkitektur, Byggtjänst, Stockholm.
Nylander, Ola, (2002). The architecture of the Home, Academy Press, London
Riley, Terence, (1999). The Un-Private House, Moma, NY

Examination inklusive obligatoriska moment

Kritik genomförs vid mitten av terminen och vid ett slutligt seminarium med inbjudna gästkritiker. Det senare kombineras eventuellt med en öppen utställning i samverkan med bostadsföretag.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-11-02: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 38 till 40 av UBS
   [Kurstillfälle 1]