Kursplan för Projektledning inom byggsektorn

Kursplan fastställd 2021-08-31 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management in construction
 • KurskodACE225
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFRIST
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99131
 • Max antal deltagare65
 • Min. antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp
  0219 Inlämningsuppgift 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp

    Examinator

    • Christian Koch

    Kurstillfälle 2

    Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
    • Undervisningsspråk Engelska
    • Anmälningskod 99128
    • Max antal deltagare65
    • Min. antal deltagare40
    • Sökbar för utbytesstudenterNej

    Poängfördelning

    0119 Inlämningsuppgift 3,5 hp
    Betygsskala: TH
    3,5 hp
     0219 Inlämningsuppgift 4 hp
     Betygsskala: TH
     4 hp

       Examinator

       • Christian Koch

       Behörighet

       Grundläggande behörighet för avancerad nivå

       Särskild behörighet

       Engelska 6

       Syfte

       Kursen behandlar, utifrån ett hållbart, etiskt och socialt perspektiv, den komplexitet och variation av projektformer och roller som projektledare som finns inom byggsektorn. Kursen syftar till att deltagaren skall få kännedom inom vanligt förekommande vokabulär och koncept inom ämnet projektledning. Deltagaren utvecklar färdigheter i att tillämpa verktyg, metoder och teorier (normativa och analytiska) relevanta för aktörer inom sektorn genom konkreta exempel och projektarbeten.

       Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

       • Beskriva grundläggande begrepp samt koncept relaterat till projektledning
       • Analysera, kritiskt utvärdera och tillämpa metoder inom projektledning
       • Analysera och kritiskt utvärdera organisatoriska aspekters påverkan på projekt
       • Tillämpa teorier inom projektledning för att analysera byggprojekts karakteristik, samt utifrån detta kunna ge förslag på lämpliga sätt att hantera dessa
       • Förstå digitaliseringsmöjligheter I byggindustrin
       • Förstå hur man kan genomföra digitaliseringsprojekt
       • Genomföra litteraturstudier
       • Tillämpa teori för att kritiskt utvärdera projektledningsmodeller
       • Förena teori med praktik
       • Definiera, formulera och hantera problem utifrån process-baserad pedagogik
       • Kritiskt granska och diskutera varandras arbete

       Innehåll

       • Introduktion till projektledning i moderna byggprojekt, samt dess utveckling
       • Metoder och verktyg inom projektledning (Project management tool box)
       • Projektbaserade organisationers egenskaper
       • Aktörer och intressenter i nutida byggprojekt
       • Makt, auktoritet och politik inom projekt
       • Hållbarhet, etik och företags samhällsansvar inom byggsektorn

       Organisation

       Kursen innefattar föreläsningar, övningar, grupparbete samt seminarier.

       Litteratur

       Bokkapitel Vetenskapliga tidskrifter Föreläsningsmaterial

       Examination inklusive obligatoriska moment

       • Deltagande vid obligatoriska kursmoment (alternativt en kompletterande uppgift från examinatorn) är ett krav för slutbetyg
       • Examinering i metoder och verktyg inom projektledning utgör 1/3 av slutbetyget
       Godkända inlämningsuppgifter och grupparbeten

       Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.