Kursplan för Arkitektur: en komplettering 1

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture: A completion 1
 • KurskodACE100
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82111
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper


  Syfte

  Kursens överordnade syfte är att introducera kursdeltagarna i en svensk/nordisk arkitekturkontext och komplettera med kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar. Kursen kommer att arbeta med många olika skalor, från stad till byggnad och detalj. Hur gestaltningen av detta påverkar till exempel klimat och regelverk kommer att studeras. Kursen syftar också till att lära sig att kommunicera arkitektur med relevant terminologi och att digitalt producera till exempel ritningar och 3D-modeller.

  Kursen hänger ihop med kursen Arkitektur - en komplettering 2, 15 hp. Tillsammans avser de att täcka in spannet från stad till detalj.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tillämpa grundläggande terminologi och ritningsspråk för att kommunicera arkitekturen med text och ritning.
  • Tillämpa relevant regelverk för att gestalta arkitektur. Av särskilt intresse är resurshushållning och tillgänglighet.
  • Använda digitala verktyg för att producera ritningar i olika skalor. Exempelvis 1:500 (situationsplan), 1:100 (plan, sektion, fasad) och 1:20 (principsektion).
  • Reflektera över projektet, utbildningen och det svensk-nordiska arkitektursammanhanget utifrån sin egen utbildning och yrkespraktik.
  Uppfyllandet av lärandemålen eftersträvas sammantaget i de båda kurserna Arkitektur - en komplettering 1 och Arkitektur - en komplettering 2, men den exakta fördelningen kan variera.

  Innehåll

  Kursens övningsuppgifter avser att svara mot lärandemålen men kan ges olika vikt beroende på individanpassningen.
  Studenten väljer, med stöd av handledaren, lämpliga uppgifter.

  Organisation

  Kursen har ett upplägg som bygger på ett individanpassat deltagande i delar av och/eller hela andra kurser. Hela eller en del av kursen kan också utgöras av praktik. En handledare hjälper till att utforma upplägget.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För betyget godkänt krävs deltagande i obligatoriska aktiviteter samt redovisade och godkända övningar och projekt.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2020-09-14: Nedlagd Ändrat till nedlagd av Beslut nedläggning KPMUT
    Kursen är nedlagd