Kursplan för Akustik

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAcoustics
 • KurskodACE071
 • Omfattning2,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46117
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Hemtentamen, del A 2,5 hp
Betygsskala: TH
2,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Byggnadsfysik eller motsvarande kurs

  Syfte

  Kursen är en introduktion till rums- och byggnadsakustik. Inom rumsakustik behandlas rumsakustiska egenskaper och upplevelser samt hur funktionskrav kan formuleras för olika ljudmiljöer. Inom byggnadsakustik behandlas yttre störningar, byggnadstekniska koncept för att hindra spridning av ljud samt funktionskrav för ljudisolering. Kursen ger grundläggande begrepp, samband och analysmetoder med det övergripande syftet att tillhandahålla verktyg för att kunna göra akustiska bedömningar och utformningsval i arkitekters och ingenjörers tidiga skeden.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Rums- och byggnadsakustik - redogöra för och tillämpa: teorin bakom statistisk rumsakustik; luft och stegljudsisolering, flanktransmission, efterklangstid och ekvivalent absorptionsarea. - beräkna: ljudfält i rum på grund av inre och yttre bullerkällor; åtgärder för att åstadkomma rätt efterklangstid; ljudisolering mellan rum

  Innehåll

  Rums- och byggnadsakustik

  Organisation

  Kursdel med föreläsningar och övningar

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänt fordras godkänd hemtentamen samt genomförda och godkända obligatoriska undervisningsmoment.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.