Kursplan för Akustik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAcoustics
 • KurskodACE070
 • Omfattning2,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46116
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen, del A 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Byggnadsfysik eller motsvarande kurs

Syfte

Kursen är en introduktion till rums- och byggnadsakustik. Inom rumsakustik behandlas rumsakustiska egenskaper och upplevelser samt hur funktionskrav kan formuleras för olika ljudmiljöer. Inom byggnadsakustik behandlas yttre störningar, byggnadstekniska koncept för att hindra spridning av ljud samt funktionskrav för ljudisolering. Kursen ger grundläggande begrepp, samband och analysmetoder med det övergripande syftet att tillhandahålla verktyg för att kunna göra akustiska bedömningar och utformningsval i arkitekters och ingenjörers tidiga skeden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Rums- och byggnadsakustik - redogöra för och tillämpa: teorin bakom statistisk rumsakustik; luft och stegljudsisolering, flanktransmission, efterklangstid och ekvivalent absorptionsarea. - beräkna: ljudfält i rum på grund av inre och yttre bullerkällor; åtgärder för att åstadkomma rätt efterklangstid; ljudisolering mellan rum

Innehåll

Rums- och byggnadsakustik

Organisation

Kursdel med föreläsningar och övningar

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt fordras godkänd tentamen samt genomförda och godkända obligatoriska undervisningsmoment

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.