Teknisk matematik

300 hp (civilingenjör)

Du som väljer Teknisk matematik tycker att matematik är roligt och uppskattar ämnets användbarhet och teoretiska tyngd. Under utbildningen tränas du  i problemlösning och lär dig att använda kraftfulla matematiska verktyg, som ger dig stora möjligheter till spännande jobb i många olika branscher.

Utbildningens innehållVisualisering av matematiska beräkningar

Matematiken spelar en avgörande roll i alla tekniska yrkesområden, men utbildningens bredd förbereder dig även för att arbeta inom andra branscher, som till exempel läkemedelsindustrin, kemiindustrin, transportsektorn, stadsplanering samt kommunikation och säkerhet.  

Teknisk matematik är en av de mest teoretiska utbildningarna på Chalmers. Du kommer att läsa matematik, fysik och teknik på en mycket hög nivå. Som civilingenjör i teknisk matematik har du övat upp en förmåga i att lösa komplexa problem. Detta i kombination med en stark teoretisk grund kommer att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden. 

De två första åren ger dig kunskaper i främst matematiska och grundläggande naturvetenskapliga ämnen. I årskurs tre kan du välja att fördjupa dina kunskaper i matematik, statistik, datalogi och fysik eller rikta in dig på artificiell intelligens, bioinformatik, ekonomi, industriell ekologi, signaler och system, med mera. Efter tre års studier avlägger du teknologie kandidatexamen med ett avslutande kandidatarbete.  

Det fjärde och femte året fördjupar du dig genom att välja ett masterprogram. Här är valfriheten stor tack vare den teoretiska höjd som de tre första åren ger. Dessutom kan du läsa delar av studierna vid utländska universitet. 

I jämförelse med Teknisk fysik, har Teknisk matematik en bredare matematisk och teknisk grund,  samt färre kurser i fysik. Innehållet av grundläggande matematik och programmering/datorvetenskap är ungefär detsamma, men på Teknisk matematik läser du fler kurser inom statistik och sannolikhet. Istället för fysiklabbar har du fler datorlabbar med beräkningar, simuleringar, modellering, samt kurser i diskret matematik, ekonomi, datastrukturer och algoritmer.

Arbetsområden

Som teknisk matematiker har du möjlighet att arbeta inom många och varierande områden.  
Ett stort antal matematiker, statistiker och dataloger arbetar inom läkemedels-, IT-, finans- och försäkringsbranscherna. Andra arbetar med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden som strömningslära, hållfasthet, optimeringslära och elektromagnetism.  
 
Teknisk matematik ger en utmärkt grund för forskarstudier och för en fortsatt akademisk karriär inom flera olika discipliner. I samarbete med bland annat datavetare, biologer, läkare och språkvetare, både i industri och akademi, har den tekniska matematikern en central l roll för utvecklingen och analysen av framtidens matematiska och statistiska modeller för maskininlärning och artificiell intelligens.

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Teknisk matematik är välkomna att göra provet, läs mer på:


 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied mechanics
Biomedical engineering
Complex adaptive system
Computer science - algorithms, language and logic
Computer systems and networks
Data science and AI
Engineering mathematics and computational science
Entrepreneurship and business design
High-performance computer systems​
Industrial ecology
Information and communication technology​
Lärande och ledarskap
Mobility engineering​
Physics
Quality and operations management
Sound and vibration
Sustainable energy systems
Systems, control and mechatronics
Wireless, photonics and space engineering

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: ti 15 mar 2022.