Teknisk matematik

300 hp (civilingenjör)Matematik är ett framtidsämne! I takt med att vi får tillgång till allt mer kraftfulla beräkningsmöjligheter krävs alltmer komplexa matematiska modeller och inom allt fler tillämpningsområden. Den tekniske matematikerns grundläggande förståelse för dessa modeller är ovärderlig för utveckling och analys. Du som väljer Teknisk matematik tycker att matematik är roligt och utmanande och uppskattar ämnets användbarhet. Du uppskattar utbildningens teoretiska tyngd och ser fram emot att lösa komplexa problem. Under utbildningen får du en gedigen träning i problemlösning och lär dig att använda kraftfulla matematiska verktyg, som ger dig stora möjligheter till utmanande jobb i flera branscher.
Utbildningens innehåll

Utbildningen i teknisk matematik genomsyras av insikten att matematiken spelar en avgörande roll i alla tekniska yrkesområden och alltmer även inom andra områden. Detta märks bland annat genom att Teknisk matematik läser kurser tillsammans med flera andra civilingenjörsprogram och även matematikprogrammet på Göteborgs universitet.

De två första åren avhandlar huvudsakligen matematiska- och grundläggande naturvetenskapliga ämnen. I årskurs tre kan du fördjupa dina kunskaper i matematik, statistik, datalogi och fysik, men också rikta in dig på artificiell intelligens, bioinformatik, ekonomi, industriell ekologi samt signaler och system. Efter tre års studier avlägger du teknologie kandidatexamen med ett avslutande kandidatarbete. 

I början av utbildningen samläses många kurser tillsammans med Teknisk fysik och de två programmen har sina studentorganisationer gemensamt. Teknisk matematik innehåller sedan fler kurser i matematik, statistik, matematisk modellering och datalogi medan Teknisk fysik innehåller däremot fler fysik- och teknikämnen. 
Under fjärde och femte året läser du ett masterprogram. Här är valfriheten stor tack vare den teoretiska höjd som de tre första åren ger. Du kan då välja bland 17 olika masterprogram.

 

Arbetsområden

Som teknisk matematiker har du möjlighet att arbeta inom många och varierande områden. Ett stort antal matematiker, statistiker och dataloger arbetar inom läkemedels-, IT-, finans- och försäkringsbranscherna. Andra arbetar med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden som strömningslära, hållfasthet, optimeringslära och elektromagnetism. 

Självfallet är teknisk matematik även en utmärkt grund för forskarstudier och för en fortsatt akademisk karriär inom flera olika discipliner. En mycket snabb utveckling av matematiska och statistiska modeller för maskininlärning och artificiell intelligens sker nu. I samarbete med bland annat datavetare, biologer, läkare och språkvetare, både i industri och akademi, står den tekniska matematikern mycket väl rustad för utvecklingen och analysen av sådana modeller. 
Teknisk matematik, och även Chalmers masterprogram i matematik och beräkningsvetenskap, fick i den senaste nationella utvärderingen starkast möjliga omdöme.Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Teknisk matematik är välkomna att göra provet, läs mer på:


 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied Mechanics
Biomedical Engineering
Communication Engineering
Complex Adaptive System
Computer Science - Algorithms, Language and Logic
Data Science​​
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Lärande och ledarskap
Naval Architecture and Ocean Engineering
Physics
Quality and Operations Management
Sound and Vibration
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics
Wireless, Photonics and Space Engineering


​​

​Fråga en student


Namn Sofia Giljegård
Ålder  21
Läser Teknisk matematik

Ställ en fråga


När det var dags för mig att välja universitetsutbildning visste jag att jag tyckte om matematik och att jag vill använda det i mitt framtida yrkesliv, men inte på vilket sätt. Teknisk matematik ger en gedigen matematisk grund samtidigt som det visar på många vitt skilda tillämpningar, vilket gör att utbildningen passar mig perfekt. Under år två och tre har vi en del valbara kurser, så att varje person kan rikta in sig mot just det som hen tycker är mest intressant.

Anledningen att jag hamnade just på Chalmers är en blandning att jag alltid haft ett gott intryck av skolan, samt att jag har mycket släkt i göteborgstrakten även om jag inte är härifrån själv. När jag inte pluggar engagerar jag mig i studentlivet. Här finns något för alla, från att fixa stora fester eller fina middagar till att flyga luftballong eller spela musik. Själv har jag varit aktiv i flera spex, som närmast kan beskrivas som humoristiska teaterföreställningar med mycket sång.

Tveka inte att höra av dig om du undrar något om utbildningen eller livet som chalmerist. Jag svarar gärna på alla frågor, stora som små.

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: to 14 mar 2019