Teknisk matematik

300 hp (civilingenjör)

Studenter som väljer Teknisk matematik tycker att matematik är roligt, utmanande och användbart. De uppskattar utbildningens teoretiska tyngd och ser fram emot att lösa komplexa problem. Känner du igen dig i beskrivningen? Under utbildningen får du en gedigen träning i problemlösning och lär dig att använda kraftfulla matematiska verktyg, som ger dig stora möjligheter till utmanande jobb i flera branscher.


Utbildningens innehåll

De två första åren ligger tonvikten på matematiska ämnen och grundläggande naturvetenskapliga ämnen. I årskurs tre har du möjlighet att inrikta dig på områden som intresserar dig. Du kan fördjupa dina kunskaper i matematik, statistik, datalogi och fysik, men också rikta in dig på bioinformatik, ekonomi, industriell ekologi och signaler och system. Efter tre års studier avlägger du teknologie kandidatexamen med ett avslutande kandidatarbete. Om man jämför de tre första åren med Teknisk fysik innehåller Teknisk matematik fler kurser i matematik, statistik och matematisk modellering. Teknisk fysik innehåller däremot fler fysik och teknikämnen. Under fjärde och femte året läser du ett masterprogram. Här är valfriheten stor tack vare den teoretiska höjd som de tre första åren ger och du kan välja bland 17 olika masterprogram.
 

 

Arbetsområden

Som teknisk matematiker har du möjlighet att arbeta inom många och varierande områden. Ett stort antal matematiker, statistiker och data loger arbetar inom läkemedels-, IT-, finans- och försäkringsbranscherna. Andra arbetar med avancerad matematik inom klassiska ingenjörs områden som strömningslära, hållfasthet, optimeringslära och elektromagnetism. Självfallet är också teknisk matematik en utmärkt grund för forskarstudier och för en fortsatt akademisk karriär inom flera olika discipliner. En mycket snabb utveckling av matematiska och statistiska modeller för att hantera stora datamängder, så kallad maskininlärning, pågår. Den tekniska matematikern kommer att stå mycket väl utrustad för att kunna delta i utvecklingen och analysen av sådana modeller, i samarbete bland annat med datavetare, biologer och språkvetare.


Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Teknisk matematik är välkomna att göra provet, läs mer på:


 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied Mechanics
Applied Physics
Biomedical Engineering
Communication Engineering
Complex Adaptive System
Computer Science - Algorithms, Language and Logic
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Lärande och ledarskap
Naval Architecture and Ocean Engineering
Physics and Astronomy
Quality and Operations Management
Sound and Vibration
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics
Wireless, Photonics and Space Engineering


​Fråga en student

Namn Beatrice Skyman
Ålder  21
Läser Teknisk matematik
Kommer från BohusHej! Jag heter Beatrice och går idag mitt tredje år på Teknisk matematik. Jag har alltid varit intresserad av hur saker och ting fungerar så under grundskolan och gymnasiet var det därför de naturvetenskapliga ämnena som fångade mitt intresse och allra mest matematiken. I och med det var det ett ganska självklart val att läsa till civilingenjör och då just Teknisk matematik.

Teknisk matematik är ett väldigt brett program med många roliga och intressanta kurser. Givetvis är det mycket matematik men även en del programmering. Tack vare att det är ett så pass brett program finns det många alternativ till masterprogram. Utöver allt nytt jag lärt mig har jag även blivit bra på att planera och prioritera då det ibland är mycket både i skolan och utanför. På Chalmers finns det mängder med saker att engagera sig i för den som vill. Under mitt andra år på Chalmers var jag huvudansvarig i min phaddergrupp vilket innebar att jag under året har hållit i allt från brännboll till sittningar. I år är det rekrytering som gäller där vi informerar om programmet till blivande studenter.

På fritiden tränar jag och tävlar i Taekwon-Do, där jag dessutom är instruktör för barn. Utöver plugget och träningen träffar jag ofta kompisar och håller på med musik.

 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: må 29 jan 2018