Teknisk fysik

300 hp (civilingenjör)

​Tekniska fysiker är efterfrågade

Våra studenter kännetecknas av sin problemlösningsförmåga, som i kombination med den starka teoretiska grunden i matematik och fysik, gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. I stort sett alla stora teknikföretag har tekniska fysiker i personalstyrkan. Oftast hittar man dem på en forsknings- eller utvecklingsavdelning och i ledande positioner. Teknisk fysik och Teknisk matematik är de mest teoretiska utbildningarna i Chalmers programutbud. Du kommer helt enkelt att läsa matematik, fysik och teknik på en hög och utmanande nivå. Är du nyfiken, intresserad och redo att anta utmaningen? 

Utbildningens innehåll

De två första åren ligger tonvikten på matematiska ämnen och klassisk fysik. Du upptäcker hur sammanflätad matematiken är med fysikens lagar och även med olika tekniska problemställningar. Tredje året läser du kvantfysik och använder fysiken och matematiken för att utforska naturlagarna och vår tids avancerade teknik, som i hög grad bygger på kvantfysik. Efter tre års studier avlägger du teknologie kandidatexamen i fysik eller matematik. Fjärde och femte året fördjupar du dig genom att välja ett masterprogram. Tack vare den teoretiska höjden och den träning i problemlösning, som de tre första åren innehåller, har du många valmöjligheter. Du har också möjlighet att förlägga delar av studierna vid utländska universitet. I jämförelse med Teknisk matematik, har Teknisk fysik en betydligt djupare och mer naturvetenskaplig grund (inom fysik). Innehållet av grundläggande matematik är ungefär detsamma, men studenterna på Teknisk fysik läser färre kurser inom statistik samt färre beräknings‐ och teknikorienterade matematikkurser.
 


Arbetsområden

Efter din examen i Teknisk fysik har du många valmöjligheter. Utbildningens bredd gör att det finns plats för tekniska fysiker inom de flesta företag och organisationer. Den inriktning du väljer på din utbildning spelar såklart roll. Det finns studenter som väljer den akademiska banan och forskar. Andra blir konsulter, projektledare och chefer i industrin.
 

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Teknisk fysik är välkomna att göra provet, läs mer på:
Matematik- och fysikprovet

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied Mechanics 
Applied Physics
Biomedical Engineering
Communication Engineering
Complex Adaptive System
Computer Science - Algorithms, Language and Logic
Engineering Mathematics and Computational Science
Lärande och ledarskap
Materials Engineering
Nanotechnology 
Nuclear Science and Technology
Physics and Astronomy
Sound and Vibration
Systems, Control and Mechatronics
Wireless, Photonics and Space Engineering 


​Fråga en student​

Namn Lisa Månsson
Ålder 22
Läser Teknisk fysik
Kommer från Hindås, öster om Göteborg
Hej!
Jag heter Lisa och går tredje året på Teknisk fysik.
Under gymnasietiden gick mitt intresse för fysik från noll till något helt annat, tack vare pushande lärare som trodde på mig. Jag insåg att man med rätt inställning är kapabel att klara nästan vad som helst. Jag blev taggad att utmana mig själv inom ämnet som tidigare varit jobbigt och tråkigt, men som nu hade fångat mitt intresse totalt. Fysiken tilltalar mig mycket för att jag är nyfiken, jag vill kunna svara på frågan "Hur funkar det där, egentligen?".

På utbildningen får vi många svar på sådana frågor. Vi läser mycket matte och fysik. Matematiken är dels ett verktyg för att kunna räkna på fysiken, dels riktigt bra träning för ens logiska tänkande och problemlösande. Laborationer hjälper dig även att utveckla en bra praktisk problemlösningsförmåga, vilket är väldigt roligt.

Utmaningar kommer hela tiden och det kan vara svårt och jobbigt, men när man tillslut löser problemen finns alltid en fantastiskt go "high-five"-känsla nära till hands. Det är också en mycket god sammanhållning på programmet och i en klass full av motiverade klasskompisar finns det alltid någon att fråga om hjälp.

Utöver skolan spelar jag innebandy och gillar att träna. Jag är mycket med mina vänner och det händer nästan alltid något roligt på Chalmers.

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: ti 04 apr 2017