Teknisk design

300 hp (civilingenjör)

​Teknik med användarens
behov i centrum

 
Det finns en stor efterfrågan på kreativa ingenjörer inom produktutveckling. Framtidens lösningar måste leva upp till ökade miljökrav samtidigt som de är tekniskt funktionella, attraktivt utformade, ergonomiska och användarvänliga. När ingenjörskunskaper kombineras med industridesign skapas möjligheten att utveckla nyskapande produkter och tjänster utifrån människors, miljöns och industrins behov. Utbildningen Teknisk design, med en unik användarcentrerad profil, ger dig det efterfrågade helhetsperspektivet på produktutvecklingsprocessen
och kunskap att kombinera designtänk med material, mekanik och IT-tjänster för att skapa bättre lösningar för framtiden. 

Utbildningens innehåll

Kurserna på Teknisk design syftar till att ge en helhetssyn på produktutvecklingsprocessen och därför läser studenterna ingenjörs och designkurser parallellt. Din förmåga att på ett ingenjörsmässigt sätt lösa problem tränas upp i projektkurser med uppgifter och lösningar. Du lär dig både genom teori och praktik och får kommunicera dina idéer i tal, text, bild, modeller och dator. Flera av projekten är verklighetsbaserade, oftast i samarbete med företag. Projektens komplexitet ökar ju längre du kommer i utbildningen för att du ska få använda dina nya kunskaper. Under vårterminen det tredje året görs ett stort projekt, som avslutar den första delen av utbildningen och ger en teknologiekandidatexamen. För årskurs fyra och fem väljs ett masterprogram för att fördjupa kunskaperna inom något område.

Avklarad kandidatutbildning ger platsgaranti på Teknisk designs masterprogram Industrial Design Engineering (MPDES) m.fl. program. På MPDES studerar du på engelska i en internationell miljö. En tredjedel av kurserna kan du välja fritt. Under masteråren finns också möjlighet att studera en eller två terminer utomlands genom något av våra utbytesprogram.Arbetsområden

Utexaminerade från Teknisk design har yrkesroller som projektledare, produktutvecklare, tjänstedesigner, industridesigner, teknikinformatörer, design managers, konstruktörer och forskare. Inom mindre och medelstora företag kan de få hantera både konstruktörs- och designerrollen simultant. I de större företagen kan de ingå antingen i en strategisk, projektledande roll eller i ett team med specifik kompetens. Över 95% av de utexaminerade får jobb inom området inom ett år.

 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​ 

Entrepreneurship and Business Design
Industrial Design Engineering
Industrial Ecology
Interaction Design and Technologies
Lärande & ledarskap
Product Development​
Quality Operations Management

 

Fråga en student

Namn Ida Christin Eriksson
Ålder 25
Läser Teknisk design
Kommer från Gällivare, Lappland
Efter gymnasiet började jag plugga konst men insåg att industridesign egentligen var mer det jag ville göra. Jag hittade civilingenjörsprogrammet Teknisk design (TD) på Chalmers och tyckte det var allt jag ville i ett och samma program: både teknik och design! Jag hoppade på basåret (Tekniskt basår), och kom in åter efter. Så här fyra år senare är jag övertygad om att jag valde rätt.

För mig är det roligaste med TD att man får just den där blandningen mellan industri design och klassiska ingenjörsämnen. Under utbildningen läser vi b.la. ergonomi,, formgivning, datamodellering samt hållbarhetslära, men också mekatronik och konstruktion. Det jag tycker skiljer TD från andra design-utbildningar är att man får lära sig förstå människorna som ska använda och uppleva ens produkt/tjänst - att man alltid designar med en användare i fokus.

Vi jobbar mycket i projektgrupper under utbildningen och är dessutom ganska små klasser så man lär liksom känna alla efter ett tag. Teknisk design är ett ganska tight litet gäng och sektionen arrangerar mycket roliga saker: Onsdagsfika, pluggkvällar, sportpass m.m. Chalmers i sig är en härlig skola, med hur många aktiviteter som helst att prova på. Jag tycker bäst om klättergymmet på campus.

Tveka inte att skicka en fråga om du är nyfiken på Teknisk design eller livet på Chalmers, så svarar jag efter bästa förmåga!
 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: ti 04 apr 2017