Samhällsbyggnadsteknik

300 hp (civilingenjör)


Som Civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik har du möjlighet att påverka samhällets byggda miljö, hur den fungerar och hur den svarar upp mot de behov som samhället efterfrågar. Du ställs inför dagens och morgondagens tekniska utmaningar för att hantera naturens resurser, vårt samhälle och hur vi människor lever och verkar i dessa miljöer. Efter avslutad utbildning kan du jobba med hela processen från planering till färdigställande av till exempel en stadsdel, en byggnad eller ett vattenverk.


Utbildningens innehåll

Utbildningen präglas av en helhetssyn där samtliga aspekter på att bygga och förvalta ett uthålligt samhälle ingår, t.ex. tekniska, miljömässiga, ekonomiska och till viss del sociala perspektiv. Samtidigt som utbildningen är skräddarsydd för en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnadsteknik så sker i flera kurser samarbeten och/eller samläsning med studenter från övriga program inom området. Detta bidrar till att du vid sidan av din specialisering får en ökad förståelse för de olika roller, kompetenser och kunskaper som måste samverka inom samhällsbyggnadsområdet. Under de tre första åren följer programmet en struktur som är gemensam för alla program inom Samhällsbyggnadsteknik för att därefter gå vidare med alltmer profilerade och specialiserade kunskaper.

Under årskurs tre kan du välja att fördjupa dig inom en av fyra profiler:
  • Inom profilen Byggnader och anläggningskonstruktioner lär du dig bland annat att välja material och materialkombinationer samt utveckla och dimensionera byggnader och anläggningar.
  • Inom profilen Infrastruktur och anläggning lär du dig bland annat att utveckla och dimensionera samhällets infrastruktur inom byggande i mark, trafikplanering och vattenförsörjning.
  • Inom profilen Ljud och vibrationer lär du dig att utforma och dimensionera till exempel byggnader, byggd miljö, transportsystem, infrastruktur med hänsyn till människors upplevelser av ljud och buller.
  • Inom profilen Projekt- och produktionsledning lär du dig organisering och ledning inom byggsektorn.

Efter din kandidatexamen väljer du att fördjupa dina kunskaper på något av Chalmers internationella mastersprogram som är kopplade till programmet. Du kan även välja att förlägga en del av din studietid utomlands.


Arbetsområden

Dina arbetsuppgifter beror av var i processen du arbetar; om du är konsult, entreprenör, utförare eller beställare. Denna mångsidighet gör det till en mycket stimulerande bransch att arbeta inom. Det finns många valmöjligheter och stor potential för personlig utveckling. Vår nuvarande och framtida samhällsmiljö blir ditt arbetsområde. Du kan som exempel arbeta med grundläggning och tunnlar i mark, inomhusklimat, konstruktion, miljö- och vattenteknik, ljud och vibrationer, projektledning och trafikplanering. De internationella mastersprogrammen ger en god grund för att även arbeta utomlands i nationella och internationella företag.
 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​

Design and Construction Project Management 
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Infrastructure and Environmental Engineering 
Lärande och ledarskap
Naval Architecture and Ocean Engineering 
Sound and Vibration
Structural Engineering and Building Technology 


​Fråga en student


Namn Johan Calgaro
Ålder 25
Läser Samhällsbyggnadsteknik 300 hp
Kommer från LundHej! Jag heter Johan Calgaro och läser just nu tredje året på civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik. Jag kommer från Lund och kände ganska tidigt att jag inte ville studera vidare i min hemstad. Jag hade en del kompisar i Göteborg och valde därför att flytta upp för att studera tekniskt basår. Under basåret fattade jag tycke för Göteborg och jag fick ett bra intryck av Chalmers så jag valde att stanna kvar och hoppa på programmet Samhällsbyggnadsteknik.

Samhällsbyggnadsteknik är samma program som tidigare hette Väg- och vattenbyggnad. Den enda skillnaden är att kurserna är moderniserade och man får redan i slutet av årskurs två välja en profil inför sin kommande master. Namnbytet gjordes för att bättre beskriva vad programmet innebär - det handlar om att bygga hållbara samhällen och det innefattar mycket mer än vägar och vattenkonstruktioner. På programmet varvar vi klassiska civilingenjörskurser såsom envariabelsanalys, hållfasthetslära och mekanik med mer programspecifika kurser såsom samhällsplanering, geologi och hållbar utveckling. På fritiden spelar jag fotboll i ett lag ute i Majorna.

Har du någon som helst fråga om utbildningen eller vad som helst så svarar jag gärna på den.

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 13 apr 2018