Samhällsbyggnadsteknik

180 hp (högskoleingenjör)Som högskoleingenjör inom samhällsbyggnadsteknik lär du dig att utforma, bygga och förvalta framtidens miljöer och tekniska system utifrån människors behov och samhällets förväntningar. Du lär dig verktyg, metoder och processer för att kunna arbeta på ett för världen hållbart sätt. Arbetsuppgifterna kan vara från små delar av miljöer eller system till stora helheter; t ex rum, byggnader, utvändiga miljöer och tekniska system.Utbildningens innehåll

Utbildningen präglas av en helhetssyn som handlar om att bygga ett hållbart samhälle med avseende på tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. Utmärkande för högskoleingenjörsutbildningen är att teori och praktik kopplas samman. Som student inom samhällsbyggnadsteknik arbetar du tillsammans med omvärlden i verklighetsbaserade projekt. Du undervisas i och arbetar med de senaste verktygen inom CAD, BIM och GIS.

Under de två första åren läser högskoleingenjörsstudenter de flesta grundläggande kurserna tillsammans med civilingenjörsstudenter. Inför det tredje året rekommenderar vi att du gör en yrkesinriktning genom att välja mellan följande profiler:

  • Inom profilen Byggnader och anläggningskonstruktioner lär du dig bland annat att välja material och materialkombinationer samt utveckla och dimensionera byggnader och anläggningar.
  • Inom profilen Infrastruktur och anläggning lär du dig bland annat att utveckla och dimensionera samhällets infrastruktur inom byggande i mark, trafikplanering och vattenförsörjning.
  • Inom profilen Ljud och vibrationer lär du dig att utforma och dimensionera till exempel byggnader, byggd miljö, transportsystem samt infrastruktur med hänsyn till människors upplevelser av ljud och buller.
  • Inom profilen Projekt- och produktionsledning lär du dig organisering och ledning inom byggsektorn.
Du avslutar utbildningen med ett examensarbete. Efter tre år får du en yrkesutbildning som högskoleingenjör med fördjupade kunskaper inom din valda profil.


Arbetsområden

Som ingenjör inom samhällsbyggnadsteknik har du goda möjligheter att få ett intressant arbete. Under många år har det varit en mycket stor efterfrågan av ingenjörer inom olika områden som bland annat motsvarar de profiler du kan välja mellan. Du kan arbeta med hela processen från planeringsskedet till färdigställandet av ett byggprojekt och vara verksam inom projektering och konstruktion, planering och organisation, genomförande och uppföljning eller förvaltning och underhåll.

Vanliga yrken efter utbildningen:

  • Arbetsledare/Platschef på en byggarbetsplats inom husbyggnad/anläggning
  • Planering och projektering på arkitekt-/konstruktionskontor
  • Fastighetsförvaltare
  • Energi-VVS-ingenjör
  • Miljöansvarig på företag eller kommun
  • Bygglovhandläggare/Planeringshandläggare inom offentlig sektor​ ​

​Fråga en student


Namn Madeleine Johansson
Ålder 21
Läser Samhällsbyggnadsteknik 180 hp

Ställ en fråga


Jag är en glad och ambitiös tjej som gillar utmaningar. Jag började studera Samhällsbyggnadsteknik 180 hp efter att ha studerat natur med tysk profil på Hvitfeldtska Gymnasiet. Ända sedan jag var på studiebesök på Chalmers i sjunde klass, visste jag att jag ville bli chalmerist. Jag blev inspirerad av studenterna och de olika experimenten som jag fick utföra. 

Jag har länge varit intresserad av en ingenjörsutbildning som riktar in sig på infrastruktur, stadsplanering och geologi. Samhällsbyggnadsteknik täcker alla dessa delar och mycket mer! Det finns oändligt många olika yrken man kan jobba med som högskoleingenjör inom samhällsbyggnadsteknik. Jag är glad över att jag har valt ett brett program där jag inte behöver bestämma vad jag vill jobba med just nu, utan kan lista ut det under utbildningens gång. 

På fritiden tränar jag mycket, framför allt taekwon-do. Chalmers och Riksidrottsuniversitetet (RIU) har gett mig möjligheten att kombinera mina studier med min träning på landslagsnivå. Jag upplevde de första månaderna på Chalmers som tuffast, för att det var en snabbare studietakt jämfört med gymnasiet och jag hade svårt att hinna med min elitträning. Efter ett litet tag kommer man in i studierna, så var inte rädd för att söka till Chalmers. Det är tufft i början, men du kommer klara det!

Hör gärna av dig till mig om du har några frågor!​

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 01 feb 2019