Mekatronik

180 hp (högskoleingenjör)

Med mekatronik kan vi idag utveckla egenskaper hos produkter som vi inte kunde drömma om för några år sedan. När bilar blir så smarta att de aktivt hjälper en förare att styra och bromsa bilen för att undvika en krock ställs allt högre krav på utvecklarna bakom innovationen. Precis där kommer du in i bilden. Utbildningen till mekatronikingenjör är bred och ger dig förståelse för hur man utvecklar produkter där mekanik, elektronik och datateknik samverkar. Vill du bidra till att morgondagens innovationer blir bättre och smartare?

Utbildningens innehåll

Första året inleds med en introduktionskurs till ämnesområdet och olika aspekter på ingenjörsarbete. Vidare lär du dig grunderna inom maskinteknik, elektronik och datateknik och genomför flera större projekt, där du till exempel bygger och styr ett komplett mekatroniskt system. Andra året läser du bland annat energi- och miljöteknik, tillverkningsteknik och lär dig hur man styr mekaniska system med hjälp av en dator. Tredje året läser du industriell ekonomi och organisation. Dessutom kan du sätta din egen prägel på utbildningen genom valfria kurser. Utbildningen avlutas med ett examensarbete på 15 hp. Vi har utbytesprogram med bland annat USA och Storbritannien, och vi har ofta studenter som passar på att förlägga hela eller delar av tredje året utomlands.
 
Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI
Mekatronikingenjörsprogrammet har ett mentorsprogram för förstaårsstudenter där studenter från årskurs 2 eller 3 leder gruppdiskussioner i matematisk analys och algebra. Med helt nya matematiska vinklar löser ni tillsammans problem utifrån diskussionerna. SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen och deltagandet är frivilligt

Arbetsområden

Den breda förståelsen gör att du som färdig mekatronikingenjör har goda förutsättningar att jobba med allt från att kläcka en idé till en ny produkt, till att utveckla en fungerande prototyp, hantera produktionsprocessen eller arbeta som teknisk säljare. Det stora omfånget av arbetsområden gör att du har stora möjligheter att finna sysselsättningar som stämmer väl överens med dina personliga intressen.

​ F​råga en student

Namn Stefan Vukman
Ålder 23
Läser Mekatronik
Kommer från VästeråsAnledningen till att jag valde att flytta från Västerås till Göteborg var givetvis Chalmers, den högkvalitativa utbildningen, och såklart det fantastiska studentlivet. Varför jag valde att börja studera till Mekatronikingenjör är bredden som programmet erbjuder. Kombinationen utav maskin-, elektro-, och dataämnen är byggstenarna till området mekatronik. Jag tittade även på vart industrin är på väg, och därmed konstaterade jag den intressanta framtid ämnet har framför sig.

Utöver studier umgås jag med vänner dagligen, tränar och är engagerad i olika aktiviteter inom studentkåren. Att plugga på Chalmers har hjälpt mig, och format mig till en med driven och målmedveten person. Tiden här är otroligt rolig, och man lär träffa så många nya personer under en så kort tid, samtidigt som man utvecklas personligt. Kort sagt, mitt riktiga liv började dagen jag la foten på Chalmers mark.

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 19 jan 2018