Mekatronik

180 hp (högskoleingenjör)

Med mekatronik kan vi idag utveckla egenskaper hos produkter som vi inte kunde drömma om för några år sedan. När bilar blir så smarta att de aktivt hjälper en förare att styra och bromsa bilen för att undvika en krock ställs allt högre krav på utvecklarna bakom innovationen. Precis där kommer du in i bilden. Utbildningen till mekatronikingenjör är bred och ger dig förståelse för hur man utvecklar produkter där mekanik, elektronik och datateknik samverkar. Vill du bidra till att morgondagens innovationer blir bättre och smartare?

Utbildningens innehåll

Första året inleds med en introduktionskurs till ämnesområdet och olika aspekter på ingenjörsarbete. Vidare lär du dig grunderna inom maskinteknik, elektronik och datateknik och genomför flera större projekt, där du till exempel bygger och styr ett komplett mekatroniskt system. Andra året läser du bland annat energi- och miljöteknik, tillverkningsteknik och lär dig hur man styr mekaniska system med hjälp av en dator. Tredje året läser du industriell ekonomi och organisation. Dessutom kan du sätta din egen prägel på utbildningen genom valfria kurser. Utbildningen avlutas med ett examensarbete på 15 hp. Vi har utbytesprogram med bland annat USA och Storbritannien, och vi har ofta studenter som passar på att förlägga hela eller delar av tredje året utomlands.
 
Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI
Mekatronikingenjörsprogrammet har ett mentorsprogram för förstaårsstudenter där studenter från årskurs 2 eller 3 leder gruppdiskussioner i matematisk analys och algebra. Med helt nya matematiska vinklar löser ni tillsammans problem utifrån diskussionerna. SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen och deltagandet är frivilligt

Arbetsområden

Den breda förståelsen gör att du som färdig mekatronikingenjör har goda förutsättningar att jobba med allt från att kläcka en idé till en ny produkt, till att utveckla en fungerande prototyp, hantera produktionsprocessen eller arbeta som teknisk säljare. Det stora omfånget av arbetsområden gör att du har stora möjligheter att finna sysselsättningar som stämmer väl överens med dina personliga intressen.

​​​​

​ F​råga en student


Namn Carl-Johan Jäberg
Ålder 24
Läser Mekatronik

Ställ en fråga

J
ag sökte till Mekatronik för att det är en väldigt bred utbildning med stora valmöjligheter. Eftersom jag har ett stort teknikintresse var valet rätt lätt då mekatronik i stort sätt innehåller allt och lite till som de andra programmen även erbjuder. De stora ämnesområdena på mekatronik är mekanik som ellära och programmering. Ämnena är det som behövs för att se helheten och kunna tillverka en färdig produkt.  Vi gör roliga grupprojekt där man får använda det som man lärt sig för att just skapa en produkt från början till slut. Det ger det helhetstänket vilket jag och många andra i min klass eftersträvar och som var den anledning till varför just vi valde mekatronik.  

Allt som allt så är jag väldigt nöjd med min utbildning. Alla högskoleingenjörer håller till ute på Lindholmen vilken inte är att underskatta, speciellt på våren när sitter ute på kajen och tar sig en glass eller äter sin lunch. H-sektionen som vi tillhör är den största sektionen på Chalmers och det märks även i föreningslivet. Det finns många olika föreningar man kan engagera sig i och jag kan lova att det finns en just för dig. Utöver studentlivet håller jag igång med träning, vänner och jobb, så ja det går att ha ett liv utanför Chalmers också. 


Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: ti 19 jun 2018