Mekatronik

180 hp (högskoleingenjör)Mekatronik är en sammandragning av orden mekanik och elektronik. Det är precis vad programmet och ämnet mekatronik handlar om; mekanik i och elektronik tillsammans med programmering, datorteknik och smart styrning. Tekniken runt omkring oss är fylld av mekatronik. Kort sagt, allt som kan röra sig mer eller mindre självständigt är mekatronik. Robotdammsugare, drönare, smarta proteser, hjälprobotar i sjukvården och självkörande bilar är tydliga exempel, men även tvättmaskiner, manuellt styrda bilar och industrirobotar är uppbyggda av
mekatronik. Som mekatronikingenjör har du möjlighet att bli en nyckelperson i utvecklingen av tekniska produkter. Du har under utbildningen fått en bred kunskap inom mekanik, elektronik, datorteknik, programmering och smart syrning, vilket gör att du kan se till hela produkten och samarbeta med specialister inom de olika delområdena. Programmet har även fokus på projektarbete och hållbar utveckling för att ytterligare stärka den här yrkesrollen.

Vill du vara med och bidra till att morgondagens innovationer blir bättre och smartare? Eller vill du ha en bred utbildning med möjlighet att arbeta inom flera olika teknikområden från automation eller programmering till konstruktion av elektronik eller mekanik? I båda fallen är mekatronik ett bra val!


Utbildningens innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring mekatronikens huvuddelar: elektronik, mekanik, datorteknik, programmering och styrning, i kombination med hållbar utveckling och projektarbete. Första året inleds med en introduktionskurs, där du får arbeta med ett enkelt mekatroniskt system i en projektgrupp, och där vi börjar diskutera mekatronikens etiska och miljömässiga aspekter. Parallellt med introduktionskursen läser du två matematikkurser som lägger grunden för kommande kurser. Under resten av första året läser du grundkurser i datorteknik, mekanik, programmering, elektronik och styrteknik.

Under andra året bygger programmet vidare med mekanik och elektronik i mekatroniska system, smart styrning i form av reglerteknik, programmering, energisystem för mekatronik ur ett livscykelperspektiv samt projektorganisation. Alla delar kombineras i ett projektarbete i slutet av andra året.

Under tredje året har du möjlighet att specialisera dig genom valfria kurser. Du kan också välja att läsa utomlands. Vi har utbytesprogram med bland annat USA och Storbritannien, och har ofta studenter som passar på att förlägga hela eller delar av tredje året utomlands. Utbildningen avlutas med ett examensarbete på 15 hp.

Arbetsområden

En bred förståelse gör att du som färdig mekatronikingenjör har många valmöjligheter framför dig. Du kan jobba med allt från idé till produkt, utvecklandet av fungerande prototyper, produktionsprocesser eller som teknisk säljare. Det stora omfånget av arbetsområden gör att du har goda chanser att finna sysselsättningar som stämmer väl överens med dina personliga intressen.

Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI

Mekatronikingenjörsprogrammet har ett mentorsprogram för förstaårsstudenter där studenter från årskurs 2 eller 3 leder gruppdiskussioner i matematisk analys och algebra. Med helt nya matematiska vinklar löser ni tillsammans problem utifrån diskussionerna. SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen och deltagandet är frivilligt​

​​​​​

​ F​råga en student


Namn Carl-Johan Jäberg
Ålder 24
Läser Mekatronik

Ställ en fråga

J
ag sökte till Mekatronik för att det är en väldigt bred utbildning med stora valmöjligheter. Eftersom jag har ett stort teknikintresse var valet rätt lätt då mekatronik i stort sätt innehåller allt och lite till som de andra programmen även erbjuder. De stora ämnesområdena på mekatronik är mekanik som ellära och programmering. Ämnena är det som behövs för att se helheten och kunna tillverka en färdig produkt.  Vi gör roliga grupprojekt där man får använda det som man lärt sig för att just skapa en produkt från början till slut. Det ger det helhetstänket vilket jag och många andra i min klass eftersträvar och som var den anledning till varför just vi valde mekatronik.  

Allt som allt så är jag väldigt nöjd med min utbildning. Alla högskoleingenjörer håller till ute på Lindholmen vilken inte är att underskatta, speciellt på våren när sitter ute på kajen och tar sig en glass eller äter sin lunch. H-sektionen som vi tillhör är den största sektionen på Chalmers och det märks även i föreningslivet. Det finns många olika föreningar man kan engagera sig i och jag kan lova att det finns en just för dig. Utöver studentlivet håller jag igång med träning, vänner och jobb, så ja det går att ha ett liv utanför Chalmers också. 


Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 21 sep 2018