Mekatronik

180 hp (högskoleingenjör)

Med mekatronik kan vi idag utveckla egenskaper hos produkter som vi knappt kunnat föreställa oss bara för några år sedan. Robotdammsugare, drönare, smarta proteser, hjälprobotar i sjukvården och självkörande bilar är bara några exempel. Som mekatronikingenjör är du med och bidrar till att morgondagens innovationer blir ännu bättre och smartare. Utbildningen är bred och ger dig förståelse för utveckling av produkter där mekanik, elektronik och d​​​atorteknik samverkar.  


Utbildningens innehåll

Dekorativ bild för programmet mekatronik
Mekatronik bygger upp mycket av det som vi numera kallar för teknik. Mekatronik är kombinationen av elektronik, mekanik och smart styrning. Med kunskap inom hela det här området blir du som mekatronikingenjör ofta spindeln i nätet i samarbete med specialister inom mekanik, elektronik och programmering i utvecklingen av bättre och smartare tekniska lösningar. 
 
Utbildningen är uppbyggd kring mekatronikens huvuddelar: elektronik, mekanik, datorteknik, programmering och styrning, i kombination med hållbar utveckling och projektarbete. Kunskaperna gör att du efter utbildningen kommer att kunna se till hela produkten och samarbeta med specialister inom de olika delområdena. Den egna spetskompetensen får du i automatisk styrning och projektmetodik. Under utbildningens gång kommer du också att få möta personer som arbetar inom industrin i form av exempelvis gästföreläsningar. 
 
Första året inleds med en introduktionskurs, där du får arbeta med ett enkelt mekatroniskt system i en projektgrupp, och där vi diskuterar mekatronikens etiska och miljömässiga aspekter. Parallellt med introduktionskursen läser du två matematikkurser som lägger grunden för kommande studier. Under resten av första året läser du grundkurser i datorteknik, mekanik, programmering, elektronik och styrteknik. 
 
Under andra året bygger programmet vidare med mekanik och elektronik i mekatroniska system, smart styrning i form av reglerteknik, programmering, energisystem för mekatronik ur ett livscykelperspektiv samt projektorganisation. Alla delar kombineras i ett projektarbete i slutet av andra året. 
 
Under tredje året har du möjlighet att specialisera dig mot den del av mekatronik som passar dig bäst genom valfria kurser i exempelvis datorteknik, programmering, elektronik eller intelligenta system. Du kan också välja att läsa utomlands under hela eller delar av det tredje året. Utbildningen avlutas med ett examensarbete. 

länk till formulär
Arbetsområden

En bred förståelse för området gör att du som färdig mekatronikingenjör har många valmöjligheter framför dig. Du kan jobba med allt från idé till produkt, med utveckling av fungerande prototyper, produktionsprocesser eller som teknisk säljare, inom både stora och små företag. Den stora mängden av arbetsområden gör att du har goda chanser att finna sysselsättningar som stämmer väl överens med dina personliga intressen. Många mekatronikingenjörer återfinns på konsultbolag, där den breda kompetensen kommer till god användning.​

​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.