Mekatronik

180 hp (högskoleingenjör)

Med mekatronik kan vi  idag utveckla egenskaper hos produkter som vi knappt kunnat föreställa oss bara för några år sedan. Robotdammsugare, drönare, smarta proteser, hjälprobotar i sjukvården och självkörande bilar är bara några exempel. Som mekatronikingenjör är du med och bidrar till att morgondagens innovationer blir ännu bättre och smartare. Utbildningen är bred och ger dig förståelse för utveckling av produkter där mekanik, elektronik och datorteknik samverkar. 


Utbildningens innehåll

Dekorativ bild för programmet mekatronik
Utbildningen är uppbyggd kring mekatronikens huvuddelar: elektronik, mekanik, datorteknik, programmering och styrning, i kombination med hållbar utveckling och projektarbete. Kunskaperna gör att du efter utbildningen kommer att kunna se till hela produkten och samarbeta med specialister inom de olika delområdena.

Första året inleds med en introduktionskurs, där du får arbeta med ett enkelt mekatroniskt system i en projektgrupp, och där vi diskuterar mekatronikens etiska och miljömässiga aspekter. Parallellt med introduktionskursen läser du två matematikkurser som lägger grunden för kommande studier. Under resten av första året läser du grundkurser i datorteknik, mekanik, programmering, elektronik och styrteknik.

Under andra året bygger programmet vidare med mekanik och elektronik i mekatroniska system, smart styrning i form av reglerteknik, programmering, energisystem för mekatronik ur ett livscykelperspektiv samt projektorganisation. Alla delar kombineras i ett projektarbete i slutet av andra året.

Under tredje året har du möjlighet att specialisera dig mot den del av mekatronik som passar dig bäst genom valfria kurser i exempelvis datorteknik, programmering, elektronik eller intelligenta system. Du kan också välja att läsa utomlands. Vi har utbytesprogram med bland annat USA och Storbritannien, och du kan välja att förlägga hela eller delar av tredje året utomlands. Utbildningen avlutas med ett examensarbete.

Arbetsområden

En bred förståelse gör att du som färdig mekatronikingenjör har många valmöjligheter framför dig. Du kan jobba med allt från idé till produkt, med utveckling av fungerande prototyper, produktionsprocesser eller som teknisk säljare. Ofta återfinns mekatronikingenjörer som spindeln i nätet i samarbete med specialister inom mekanik, elektronik och programmering. Den stora mängden av arbetsområden gör att du har goda chanser att finna sysselsättningar som stämmer väl överens med dina personliga intressen.​

Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI

Mekatronikingenjörsprogrammet har ett mentorsprogram för förstaårsstudenter där studenter från årskurs två eller tre leder gruppdiskussioner i matematisk analys och algebra. Med helt nya matematiska vinklar löser ni tillsammans problem utifrån diskussionerna. SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen och deltagandet är frivilligt​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: må 06 sep 2021.