Medicinteknik

300 hp (civilingenjör)

Genom medicinteknik kan du rädda liv och förbättra framtidens hälsa med avancerad teknik och artificiell intelligens. Vården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och din innovationskraft kommer att bidra till lösningarna i en globalt växande framtidsindustri. Den tvärvetenskapliga utbildningen är unik genom ett tätt samarbete med Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Utbildningens innehåll

Handprotes med osseo-neuromuskulärt implantat.
Medicinteknik är ett område med starkt tvärvetenskapliga inslag, vilket innebär att det spänner över flera vetenskapsområden mellan teknik och medicin för att kunna lösa olika medicinska problem. Utbildningen kommer att ge dig en bred medicinteknisk grund med specialisering mot olika användningsområden, med fokus på medicintekniska produkter och entreprenörskap.  

Basen i programmet utgörs av matematiska, natur- och teknikvetenskapliga ämnen. Du lär dig hur man med matematisk metodik och artificiell intelligens (AI) modellerar och analyserar fysikaliska och tekniska system samt hälsodata. Dessa kunskaper utgör grunden till att kunna dra nytta av och använda metoder och verktyg för konstruktion av medicintekniska system. I programmet ingår också kurser i anatomi och fysiologi för en fördjupad förståelse av vad som krävs i medicintekniska system och hur du ska interagera och kommunicera med medicinska yrken. 
 
Det första året introducerar medicinteknik och innehåller flera kurser inom matematik och fysik. Årskurs två och tre fördjupar dina kunskaper inom matematik inklusive statistik och AI, och ger viktiga grunder för att kunna utveckla medicintekniska produkter däribland kliniska studier, medicinsk bildbehandling och digital hälsa. I ett flertal projektkurser får du användning för dina teoretiska kunskaper och tränar på att genomföra projekt på ett professionellt sätt tillsammans med andra. På masternivå kan du specialisera dig mot bildbehandling, digital hälsa eller medicintekniska produkter, och arbeta med frågeställningar på avancerad nivå i samarbete med flera forskargrupper och företag.  
 
Unikt för programmet är att det bygger på en tvärdisciplinär samverkan mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Det betyder att vissa kurser och kursmoment kommer att genomföras med lärare från Sahlgrenska akademin och att vissa projektmoment och laborationer kommer att förläggas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
länk till formulär
 

Arbetsområden

Som civilingenjör i medicinteknik kan du arbeta med utveckling av medicintekniska produkter och tjänster som ledande specialist eller utvecklare. ​​Du kommer även att kunna arbeta som produktägare och möta slutanvändare för att diskutera deras krav och önskemål på produkter och system. En yrkesbana som konsult är också möjlig, där du exempelvis arbetar med test och verifiering av medicinteknisk mjukvara.  

Med din kompetens kan du också arbeta med riskbedömning, avvikelsehantering och utbildning utifrån det medicintekniska regelverket. Utbildningen kan också bana vägen för en karriär inom medicinteknisk forskning.​


Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

​​​​​​​​​​​​​​​​

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

Möt en av våra lärare

Sabine Reinfeldt, Docent i medicinteknik på Chalmers, forskar på vibrationer genom skallbenet som utnyttjas i hörapparater

V​ad kommer du att undervisa i?
 
Jag är en av lärarna som man kommer att få möta redan från början då jag undervisar i inledande Medicinteknik. Där kommer man att få lära sig vilka system som finns och vilka apparater som används inom sjukvården just nu. Vi kommer att samarbeta med Sahlgrenska redan i den första kursen. Jag är även med i senare kurser där vi fördjupar oss mer i medicintekniska system. 

Vad tycker du är det mest spännande inom ämnet?
Att det finns så många olika typer av medicintekniska apparater och hur alla dessa samverkar för att kunna ge en bedömning av patientens hälsa. Det finns så oerhört mycket i kroppen som går att mäta och utvecklingen går fort framåt. Studenter från det här programmet kommer att arbeta med att utveckla effektivare metoder för mätning med bland annat hjälp av Artificiell intelligens vilket kommer ge vården ett bättre beslutsunderlag.

Vad kan man göra i det här programmet rent konkret?
Man kommer bland annat att få prova på att bygga sin egen EKG-förstärkare för att kunna ta reda på hur hjärtat mår. Då går man igenom hela produktionskedjan från design av produkten till själva mätningen. Man kommer få designa en krets, simulera den i ett verktyg för att se att den fungerar, bygga den och löda på ett kretskort och sen testa att mäta sitt eget hjärta med den färdiga förstärkaren. Tanken med uppgiften är att man rent praktiskt lär sig hur man kan tillämpa teorin. Dessutom får man, ihop med moment i andra kurser, en förståelse för processerna som ligger bakom för att kunna skapa en egen medicinteknisk produkt. I slutet av programmet får man tillfälle att testa sina egna idéer för utveckling.
​​

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.