Medicinteknik

300 hp (civilingenjör)

Genom medicinteknik kan du rädda liv och förbättra framtidens hälsa med avancerad teknik och artificiell intelligens. Vården står inför stora utmaningar med en allt äldre befolkning och din innovationskraft kommer att bidra till lösningarna i en globalt växande framtidsindustri. Den tvärvetenskapliga utbildningen är unik genom ett tätt samarbete med Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.​


Utbildningens innehåll

Handprotes med osseo-neuromuskulärt implantat.Medicinteknik är ett område med starkt tvärvetenskapliga inslag, vilket innebär att det spänner över flera vetenskapsområden mellan teknik och medicin för att kunna lösa medicinska problem. Utbildningen kommer att ge dig en bred medicinteknisk grund med specialisering mot olika användningsområden, med fokus på medicintekniska produkter och entreprenörskap.  Basen i programmet utgörs av matematiska, natur- och teknikvetenskapliga ämnen. Du lär dig hur man med matematisk metodik och AI modellerar och analyserar fysikaliska och tekniska system samt hälsodata. Dessa kunskaper utgör grunden till att kunna dra nytta av och använda metoder och verktyg för konstruktion av medicintekniska system. I programmet ingår också kurser i anatomi och fysiologi för en fördjupad förståelse av vad som krävs i medicintekniska system och hur du ska interagera och kommunicera med medicinska yrken.

Det första året introducerar medicinteknik och innehåller flera kurser inom matematik och fysik. Årskurs två och tre fördjupar dina kunskaper inom matematik inklusive statistik och AI, och ger viktiga grunder för att kunna utveckla medicintekniska produkter däribland kliniska studier, medicinsk bildbehandling och digital hälsa. I ett flertal projektkurser får du användning för de teoretiska kunskaperna och träning i att genomföra projekt på ett professionellt sätt. Du kommer också att utveckla din förmåga till effektiv kommunikation och lagarbete. På masternivå kan du specialisera dig mot bildbehandling, digital hälsa eller medicintekniska produkter, och arbeta med frågeställningar på avancerad nivå i samarbete med flera forskargrupper och företag. 

Unikt för programmet är att det bygger på en tvärdisciplinär samverkan mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Det betyder att vissa kurser och kursmoment kommer att genomföras med lärare från Sahlgrenska akademin och att vissa projektmoment och laborationer kommer att förläggas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arbetsområden

Som civilingenjör i medicinteknik kan du arbeta med utveckling av medicintekniska produkter och tjänster som ledande specialist eller utvecklare.
Du kommer även att kunna arbeta som produktägare och möta slutanvändare för att diskutera deras krav och önskemål på produkter och system. En yrkesbana som konsult är också möjlig, där du exempelvis arbetar med test och verifiering av medicinteknisk mjukvara. 
Med din kompetens kan du också arbeta med riskbedömning, avvikelsehantering och utbildning utifrån det medicintekniska regelverket. Utbildningen kan också bana vägen för en karriär inom medicinteknisk forskning. 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)


 
 
 ​​​​​​​​​​​​​​​​

​Programplan och kursbeskrivningar ​(pdf)

Ladda ner en preliminär programplan för Medicinteknik med korta beskrivningar av de kurser som ingår​ i programmet. 
​​

Publicerad: to 05 mar 2020.