Internationell logistik

180 hp (teknologie kandidatexamen)Allting du äger har transporterats till dig i en komplex kedja av olika transportslag. I alla steg från råvara till fabrik till distributör och till dig krävs en noggrant uttänkt logistikkedja som tar hänsyn till såväl tidsåtgång som miljöpåverkan och lönsamhet. Under utbildningen får du lära dig allt om logistikens tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar. Dina logistiska färdigheter och de kontakter du får med näringslivet under utbildningen ger dig karriärmöjligheter över hela världen! Utbildningens innehåll

Programmet bygger på fyra huvudämnen: logistik, ekonomi, juridik och ledarskap. Dessa områden är tätt integrerade och kopplas samman med vårt övergripande fokus på hållbar utveckling och med vår profil maritim logistik. Du läser också kurser i projektledning, statistik och arbetsorganisation. Tillsammans ger dessa ämnen dig en mycket god grund för en karriär inom den internationella logistikbranschen såväl i Sverige som utomlands. Genom den företagsförlagda praktikkursen och våra många branschanknutna gästföreläsare bygger du redan under utbildningen ett yrkesnätverk som du kommer att bära med dig genom livet.

För att ytterligare förbereda dig för ditt framtida yrkesliv ges kurserna under det sista läsåret på engelska och du ges möjlighet att välja ett profilspår och specialisera dig inom ämnen som statistik, logistik, försäkringar och befraktning. Du har också möjlighet att studera utomlands under det sista läsåret vid våra partneruniversitet i Liverpool, Hamburg, Aten och Vestfold.

Programmet leder till en kandidatexamen och är tänkt att förbereda dig direkt för arbetslivet men ger dig också behörighet till fortsatta studier på mastersnivå såväl vid Chalmers som vid andra universitet.


Arbetsområden

Specialkunskaper inom logistik, och särskilt vår profil maritim logistik, är en eftertraktad tillgång inom all export- och importindustri. Med en examen från vår utbildning har du en mycket eftertraktad kompetens och är attraktiv för arbeten inom såväl logistikföretag som logistikavdelningar på alla företag som köper eller säljer varor och tjänster, och genom vår maritima profil också för arbeten vid till exempel rederier, skeppsmäklerier, försäkringsbolag och myndigheter. 
 

Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa masterprogrammet

 ​​
Programmet gavs tidigare under namnet ”Sjöfart och logistik”.

​Fråga en student

 
Namn Anja Pandic
Ålder 18
Läser Sjöfart och logistik (programmet ges numera under namnet ”Internationell logistik”)
Kommer från Gislaved
Ställ en fråga

Jag valde sjöfart och logistik då programmet erbjuder kurser jag är intresserad av samt uppfyllde min önskan om att få gå på Chalmers och bo i Göteborg. När jag är färdig vill jag satsa på en master. På fritiden gillar jag att umgås med vänner och familj samt röra på mig och träna. 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: må 28 jan 2019