Industriell ekonomi

300 hp (civilingenjör)

Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer. Till en början får du grundläggande och generell kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. Därefter formas individuellt anpassade, och mer djupgående profiler på utbildningen. Här ges du möjlighet att bli den projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef som samhället letar efter.


Utbildningens innehåll

Jordklotet sett från rymden

Utmärkande för programmet är integrationen mellan teknik och ekonomi. Du får en bred teknisk bas och förståelse för organisations- och ekonomifrågor genom de många praktikfall och projekt som används i undervisningen. 

De första tre åren utgörs av grundstudier. Du läser då klassiska ingenjörsämnen, som matematik och fysik, samt ekonomi och management. Dessutom väljer du under det första året en av flera teknikinriktningar, såsom IT, industriell produktion, kemi- och bioteknik eller finansiell matematik. Redan under de första åren börjar du alltså utforma den profil som du kommer att jobba med som färdig civilingenjör. 

Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk analys, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik. I slutet av det tredje året skriver du ett kandidatarbete inom ditt huvudområde, något som lägger en bra grund till ditt framtida yrkesliv.

Under de sista två åren läser du ett masterprogram som ger fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. Du har även möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. 


 

Arbetsområden

Som civilingenjör i industriell ekonomi ser du teknik och ekonomi som en helhet och kan kommunicera med specialister från många olika områden. Din viktigaste roll blir att vara en brobyggare mellan olika funktioner. 

A
rbetsmarknaden för dig är stor och din kompetens gör dig attraktiv i många branscher, organisationer och olika yrkesroller. Exempelvis inom: affärsutveckling, produktutveckling, industriell marknadsföring, produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult. Många studenter startar sin yrkesbana som konsulter och projektledare. Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Design and Construction Project Management
Engineering Mathematics and Computational Science​​
Entrepreneurship and Business Design
Industrial Ecology​​
Management and Economics of Innovation
Product Development
Production Engineering
Quality and Operations Management
Software Engineering and Technology
Supply Chain Managemen​t​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

​Fråga en student


Namn
Stina Torell

Ålder 20
Läser Industriell ekonomi

Ställ en fråga

Hej, kul att du är här och kikar! Jag heter Stina och har läst industriell ekonomi på Chalmers sedan HT18 och jag trivs fantastiskt bra! Det är ett program där man läser kurser inom både ekonomi, management och teknik - man fått ett väldigt brett perspektiv och det är intressant att lära sig om så många olika aspekter av teknikvärlden. Utöver det väljer man en teknikinriktning under det andra året; biokemi, finansiell matematik, IT eller produktutveckling. Jag ska välja biokemi!  När jag är färdig med min utbildning hoppas jag kunna jobba inom den sektorn med ekonomi, effektivisering och hållbar utveckling! 


En anledning till varför jag valde just Chalmers är på grund av att det både finns studentliv med bland annat sport-, pub-, och arbetsmarknadsförningar och andra roliga traditioner såsom Chalmerscortegen(årets höjdpunkt), men att det också finns en hel stad utanför campus om man skulle vara sugen på det istället! Sen är ju närheten till Bohuskusten alltid ett plus! 

På min fritid gillar jag att vara på klätterlabbet som ligger vid campus och att gå på de aktiviteter som sektionens föreningar håller i! 

Hoppas vi ses, och hör av dig om du har några frågor angående Chalmers, Industriell Ekonomi eller något annat!  

Publicerad: fr 25 sep 2020.