Industriell ekonomi

300 hp (civilingenjör)

Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef. Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. Därefter formas individuellt anpassade, och mer djupgående profiler på utbildningen.


Utbildningens innehåll

Jordklotet sett från rymden

Utmärkande för programmet är integrationen mellan teknik och ekonomi. Du får en bred teknisk bas och förståelse för organisations- och ekonomifrågor genom de många praktikfall och projekt som används i undervisningen.  
 
De första tre åren utgörs av grundstudier. Du läser då klassiska ingenjörsämnen, som matematik och fysik, samt ekonomi och management. Dessutom kommer du även att välja en teknikinriktning. Idag kan du välja mellan IT, industriell produktion, kemi- och bioteknik, industriell ekologi eller finansiell matematik. Du kommer alltså själv kunna vara med och utforma den profil som du kommer att jobba med som färdig civilingenjör.  
 
Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk analys, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik. I slutet av det tredje året skriver du ett kandidatarbete inom ditt huvudområde, något som lägger en bra grund till ditt framtida yrkesliv. 
 
Under de sista två åren läser du ett masterprogram som ger fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. Du har även möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.​


 

Arbetsområden

Som civilingenjör i industriell ekonomi ser du teknik och ekonomi som en helhet och kan kommunicera med specialister från många olika områden. Din viktigaste roll blir att vara en brobyggare mellan olika funktioner.  
 
Arbetsmarknaden för dig är stor och din kompetens gör dig attraktiv i många branscher, organisationer och olika yrkesroller. Exempelvis inom: affärsutveckling, produktutveckling, industriell marknadsföring, produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult. Många studenter startar också sin yrkesbana som konsulter och projektledare. Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Design and construction project management
Engineering mathematics and computational science​​
Entrepreneurship and business design
Industrial ecology​​
Management and economics of innovation
Product development
Production engineering
Quality and operations management
Software engineering and technology
Supply chain managemen​t​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: må 11 okt 2021.