Industriell ekonomi

300 hp (civilingenjör)

Kombinera teknik och naturvetenskap i en utbildning där du lär dig att utveckla både befintliga och nya verksamheter. Din kunskap kommer att göra dig eftertraktad av näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare eller chef. I Industriell ekonomi får du till en början grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. Därefter väljer du en mer djupgående profil på utbildningen.


Utbildningens innehåll

Jordklotet sett från rymden

Som civilingenjör i industriell ekonomi ser du teknik och ekonomi som en helhet och kan kommunicera med specialister från många olika områden. Din viktigaste roll blir att vara en brobyggare mellan olika funktioner, exempelvis som länken mellan personer som arbetar med teknik och ekonomi på ett företag.  

Utbildningen ger dig en bred teknisk bas och förståelse för organisations- och ekonomifrågor genom de många praktikfall som används i undervisningen, i form av både verkliga och fiktiva projekt. Du kommer att få en förståelse för hur du kan använda teknik för att stärka befintliga och nya affärsmöjligheter för företag och samhälle. Du kommer också att lära dig att utveckla verksamheter med hjälp av digitalisering. 
 
De två första åren läser du klassiska ingenjörsämnen, som matematik och IT, samt ekonomi och management. Den första delen kommer att rusta dig väl inför arbetslivets kommande utmaningar och göra dig väl förberedd för spännande arbetsuppgifter, exempelvis digitaliseringen som sker i hela vårt samhälle, inte minst bland företag och organisationer. Dessutom väljer du till det tredje året en av flera teknikinriktningar som ger ytterligare spets. Du kan välja mellan IT, industriell produktion, kemi- och bioteknik, hållbarhet eller finansiell matematik. Under utbildningens gång kommer du vara med och utforma den profil som du kommer att jobba med som färdig civilingenjör.  
 
Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat finansiell analys och företagsvärdering, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik. I slutet av det tredje året skriver du ett kandidatarbete inom ditt huvudområde, något som lägger en bra grund till ditt framtida yrkesliv. 
 
Under de sista två åren läser du ett masterprogram som ger fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. Många studenter i det här programmet förlägger en del av utbildningen utomlands på något av våra många partneruniversitet. Antingen under en till två termin(er) eller en sommar på Berkeley, University of California. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
 länk till formulär

Arbetsområden

Arbetsmarknaden för dig är stor och din breda kompetens gör dig attraktiv i många branscher, organisationer och olika yrkesroller. Det innebär att du kan hitta arbete i såväl små startups som stora koncerner, kommuner och myndigheter. Exempelvis kan du specialisera dig inom: affärsutveckling, produktutveckling, industriell marknadsföring, produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult. Många av våra studenter startar även sin yrkesbana som konsulter och projektledare.


 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Design and construction project management
Entrepreneurship and business design
Industrial ecology​​
Management and economics of innovation
Product development
Production engineering
Quality and operations management
Software engineering and technology​
Supply chain managemen​t

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.