Industriell ekonomi

300 hp (civilingenjör)

Studenter som studerar Industriell ekonomi får en stor kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. När teknik och naturvetenskap kombineras med ekonomi och management skapas en helhetssyn som efterfrågas i näringsliv och organisationer. Vi vet att du är unik, därför finns goda möjligheter för dig att skapa din egen profil på utbildningen. Här ges du möjlighet att bli den projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller varför inte chef som samhället väntar på.


Utbildningens innehåll

Utmärkande för programmet Industriell ekonomi är just integrationen mellan teknik och ekonomi. Du får en bred teknisk bas och förståelse för organisations- och ekonomifrågor genom de många praktikfall och projekt som används i undervisningen. De första tre åren utgörs av grundstudier. I våra fina lokaler läser du då klassiska ingenjörsämnen, som matematik och fysik, samt ekonomi och management. Dessutom väljer du under det första året en av flera teknikinriktningar, såsom IT, mekanisk produktion, kemi- och bioteknik eller finansiell matematik.

Redan under de första åren börjar du alltså utforma den profil som du kommer att ha som färdig civilingenjör. Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk analys, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik. I slutet av tredje året skriver du ett kandidatarbete inom huvudområdet Industriell ekonomi. Du får därmed de grundläggande verktyg du behöver i ditt framtida yrkesliv. De avslutande två åren läser du ett masterprogram som ger fördjupning inom ett ämnesområde. Du har även möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng..
 

Arbetsområden

Som civilingenjör i Industriell ekonomi ser du teknik och ekonomi som en helhet och kan kommunicera med specialister från olika områden. Du kommer med andra ord att fungera som en brobyggare mellan olika funktioner. Din framtida arbetsmarknad är stor och du kommer att vara attraktiv i många branscher, organisationer och yrkesroller, till exempel inom affärsutveckling, produktutveckling, industriell marknadsföring, produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult. Många studenter startar sin yrkesbana som konsulter och projektledare.

 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Design and Construction Project Management
Entrepreneurship and Business Design
Management and Economics of Innovation
Product Development
Production Engineering
Quality and Operations Management
Software Engineering
Supply Chain Managemen​t


​Fråga en student

Namn Filip Wendelin

Ålder 21
Läser Industriell ekonomi
Kommer från SalaHjärtligt välkommen till denna sida! Det är svårt att veta vilken skola och utbildning som känns bäst. Så här tänkte jag när det begav sig: när jag sökte utbildningen ville jag fortsätta med min satsning på friidrott samtidigt som jag var säker på att få en gedigen utbildning vid en bra högskola. Göteborg och Chalmers utkristalliserade sig som den bästa lösningen då, något jag instämmer helt med idag. Mitt val av civilingenjör i Industriell ekonomi grundade sig kort och gott i att jag var intresserad av matematik, teknik och ekonomi samt de framtida jobb utbildningen kan leda till.


Efter två år på programmet är jag mer än nöjd. Kombinationen att studera teknik-och naturvetenskapskurser med ekonomi-och managementkurser ger en enorm bredd med kunskap inom mycket. Samtidigt är det väldigt fördelaktigt att läsa parallellt; när räknefokuset ger vika passar det utmärkt att istället läsa ett kapitel om exempelvis lean production. Gemene student får anpassa utbildningen efter intresse. Jag är intresserad av IT och läser nu därför flera kurser inom det området. Utbildningen är viktig, men det är lika viktigt att ha roligt under tiden. Chalmers har kommittéer och projekt som passar alla, annars finns Göteborg runt hörnet. Själv går jag på events, tränar, extrajobbar och kompishänger.

Vid minsta fundering om Industriell ekonomi, Chalmers eller Göteborg - släng iväg en fråga till mig!

 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: on 07 feb 2018