Globala system

300 hp (civilingenjör)

Klimatpåverkan är bara en av de globala utmaningar som samhället står inför. Det här programmet rustar dig för att förstå, hantera och undvika negativa konsekvenser på vår planet från samhälleliga och tekniska system. Du kommer att lära dig att tänka systematiskt kring globala hållbarhetsutmaningar och hur de samspelar med samhället, tekniken och naturen.​

​Utbildningens innehåll

Jordglob sedd från rymden.Globala system är programmet för dig som vill förstå helheten och de komplexa samspel mellan natur, teknik och samhälle som gör det möjligt att förklara och påverka vår omvärld både lokalt och globalt. 

Utifrån en grund i matematik, fysik och datavetenskap kommer du att arbeta med ett undersökande och kreativt arbetssätt, med rika inslag av matematiskt tänkande, modellering och problemlösning. Utbildningen förbereder dig för att förstå och utforska större system samt att arbeta med utveckling av modeller, simulering och dataanalys för natur, teknik och samhälle.

Parallellt med detta kommer du att bli introducerad till olika frågeställningar inom området och läsa kurser som fokuserar på specifika globala system, som till exempel klimatpåverkan, transporter och energianvändning. 

Du kommer att träna på att hantera globala perspektiv ur flera avseenden, dels genom de system som studeras och dels genom digitala utbyten med studenter från lärosäten över hela världen. Tillsammans kommer ni att arbeta med gemensamma frågeställningar för att kunna utveckla globalt samarbete. 

Programmet är utformat så att grundläggande ämnen varvas och kopplas till användning, för att bättre förstå hur teori och praktik hänger ihop. Detta innebär att matematikkurser varvas med kurser inom globala system, och att kurser inom fysik samt matematiskt tänkande, modellering och problemlösning innehåller en bas i grundläggande kunskaper och färdigheter, men med ett betydande inslag av viktiga användningsproblem. 

Bland de valbara masterprogrammen kan du välja att specialisera dig i riktning mot användningsområden inom storskaliga system, alternativt i riktning mot ytterligare fördjupning i metoder för modellering och simulering inom olika ämnesområden.
  

Arbetsområden

Civilingenjörer med ett globalt hållbarhetsperspektiv är eftertraktade av både näringsliv, offentlig sektor och akademi. Din bakgrund förbereder dig för verksamhet som ser potentialen i globala hållbarhetsutmaningar som drivkraft för innovation, men också för att leda komplexa omställningsprocesser.  

Exempel på områden där kunskap om systemgränser och interaktioner är centrala är i gränslandet mellan Data Science och artificiell intelligens (AI) , sociotekniska system såsom transport och energi samt material-cirkulär ekonomi i relation till globala hållbarhetsmål.

Programmet ger dig även en god grund för forskarstudier inom ett flertal områden där modellering och simulering av system tillsammans med avancerad analys är viktiga.

Valbara masterprogram rskurs 4 och 5)

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Möt en av våra lärare

Kristian Lindgren, professor i komplexa system på Chalmers​

Vad kommer du att undervisa i?
Jag kommer att undervisa i kursen som heter Ordning och oordning i fysikaliska system som är en av grundkurserna i Globala system. I den får man bekanta sig med olika begreppen inom termodynamik, som energi, arbete och entropi  och hur dessa kan användas i praktiken. Man får lära sig om hur man räknar på processer som omsätter energi. Den här kunskapen kan sedan kopplas till energi- och klimatfrågor och andra stora utmaningar som samhället står inför. Vill man kunna påverka hur resurser utnyttjas effektivt ger den här utbildningen goda verktyg för att kunna göra det. Man kan göra skillnad  genom att förbättra samhällets resursutnyttjande och arbeta för minskad miljöpåverkan.

Vad tycker du är det mest spännande inom ämnet?
Jag fascineras av att energi alltid strävar från en ordnad form till en mer oordnad och är även intresserad av hur man skapar förståelse för hur det hela fungerar. Jag har en bakgrund inom teknisk fysik och har forskat i informationsteori, spelteori och även mer energiinriktad forskning för samhällsnyttan. I min egen forskning drivs jag av en nyfikenhet och vilja att förstå hur världen fungerar.

Vad kan man göra i din kurs rent konkret? 
Man kommer att få räkna på olika typer av energiomvandlande processer och använda den kunskapen för att räkna på system på större skala. Det kan till exempel vara att förstå hur olika energiomvandlande processer kan göras mer effektiva och hur detta kan minska samhällets behov av energi i olika former. Systemperspektivet man får i den här utbildningen är unikt och kommer att leda till att man blir eftertraktad av både industri, myndigheter och konsultföretag. 

Sidansvarig Publicerad: ti 31 aug 2021.