Globala system

300 hp (civilingenjör)

Klimatpåverkan är bara en av de globala utmaningar som samhället står inför. Det här programmet rustar dig för att förstå, hantera och undvika negativa konsekvenser på vår planet från samhälleliga och tekniska system. Du kommer att lära dig att tänka systematiskt kring globala hållbarhetsutmaningar och hur de samspelar med samhället, tekniken och naturen.  


Utbildningens innehåll

Jordglob sedd från rymden.Globala system är programmet för dig som vill förstå helheten och de komplexa interaktioner mellan natur, teknik och samhälle som gör det möjligt att förklara och påverka vår omvärld både lokalt och globalt. Utifrån en grund i matematik, fysik och datavetenskap kommer du att arbeta med ett undersökande och kreativt arbetssätt, med rika inslag av matematiskt tänkande, modellering och problemlösning. Utbildningen kommer att ge dig förmågan att förstå och utforska större system samt att arbeta med utveckling av modeller, simulering och dataanalys för natur, teknik och samhälle. Parallellt med detta kommer du att bli introducerad till frågeställningar inom globala system. Du kommer att läsa kurser som fokuserar på specifika globala system, som till exempel klimatpåverkan, transporter och energianvändning. 

 
Utbildningen lär dig att träna på att ta globala perspektiv ur flera avseenden, dels genom de system som studeras och dels genom virtuella utbyten med studenter från lärosäten över hela världen. Tillsammans kommer ni att arbeta med gemensamma frågeställningar för att kunna utveckla globalt samarbete. Programmet är utformat så att grundläggande ämnen varvas och kopplas till användning, för att lära sig hur teori och praktik hänger ihop. Detta innebär att matematikkurser varvas med kurser inom globala system, och att kurser inom fysik samt matematiskt tänkande, modellering och problemlösning innehåller en bas i grundläggande kunskaper och färdigheter, men med ett betydande inslag av viktiga användningsproblem. 
 
​Bland de valbara masterprogrammen kan du välja att specialisera dig i riktning mot användningsområden inom storskaliga system, alternativt i riktning mot ytterligare fördjupning i metoder för modellering och simulering inom olika ämnesområden.

Arbetsområden

Civilingenjörer med ett globalt hållbarhetsperspektiv är eftertraktade av både näringsliv, offentlig sektor och akademi. Din bakgrund förbereder dig för verksamhet som ser potentialen i globala hållbarhetsutmaningar som drivkraft för innovation, men också för att leda komplexa omställningsprocesser. Exempel på områden där kunskap om systemgränser och interaktioner är centrala är i gränslandet mellan Data Science och AI , socio-tekniska system såsom transport och energi samt material-cirkulär ekonomi i relation till globala hållbarhetsmål.

Programmet ger dig även en god grund för forskarstudier inom ett flertal områden där modellering och simulering av system tillsammans med avancerad analys är viktiga.


Valbara masterprogram rskurs 4 och 5)


 
 ​​​​​​​​​​​​​

Publicerad: fr 27 mar 2020.