Ekonomi och produktionsteknik

180 hp (högskoleingenjör)

Med en strategisk och analytisk blick kommer du att lära dig att utveckla, leda och styra modern varu- och tjänsteproduktion. Kunskaper som kommer att göra dig högt eftertraktad i näringslivet. 
Programmet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att teknisk kunskap kompletteras med en förståelse för logistik, mänsklig interaktion, industriell ekonomi, strategi och hållbar samhällsutveckling.  
Du rustas också för att hantera digitaliseringens effekter i moderna organisationer. 


Utbildningens innehåll

Dekorativ bild för programmet Ekonomi och produktionsteknik

I utbildningen kombineras kurser i industriell ekonomi, logistik, arbetsorganisation och kvalitet med traditionella teknik- och naturvetenskapliga ämnen som ingenjörsmetodik, tillverkningsteknik, mekanik och matematik. Under dina studier kommer du få lära dig om mänsklig interaktion och hur man driver ett projekt för att bättre kunna förstå hur kunder, konkurrenter och kollegor handlar i olika situationer. I programmet finns också ett stort fokus på samarbete med näringslivet och andra organisationer. Detta sker i form av studiebesök, gästföreläsare och näringslivsorienterade projekt. 
 
Under utbildningen gör du flera projektarbeten där olika ämnen flätas samman.  Detta arbetssätt ger dig ett breddat perspektiv på ditt intresseområde och förbereder dig för den komplexitet du kan möta i arbetslivet, där många intressen och synsätt behöver koordineras för ett bra resultat. Genom att den femte terminen ges på engelska förbereds du för en internationell marknad. Vill du bredda internationella erfarenheter ytterligare finns möjligheten att tillbringa en termin av dina studier vid ett utländskt universitet. I årskurs tre kan du nyttja utbildningens valfrihet och skapa en egen profil av valbara kurser.  Utbildningen avslutas med ett examensarbete, vilket genomförs i samarbete med näringslivet och det omkringliggande samhället. Här får du tillämpa dina kunskaper i att analysera, lösa problem och att ta eget ansvar. Genom programmets stora inslag av kontakter med många olika delar av näringslivet har du möjligheter att bygga ditt eget nätverk.    
 

länk till formulärArbetsområden

Efter examen har du kompetens inom ett brett område vilket gör dig attraktiv i många branscher, organisationer och olika yrkesroller. Du kommer att vara väl insatt i modern produktion och kan ta dig an viktiga roller för att utveckla, leda och styra, till exempel inom produktionsplanering, projektledning, logistik och resurskoordinering. Ekonomi- och organisationskunskaperna gör dig redo för att kommunicera och samarbeta med företags affärsdrivande enheter. Många av våra nyutexaminerade studenter blir projektledare eller delprojekledare inom någon av dessa områden. Du kan arbeta på såväl mindre som stora företag samt i offentliga organisationer. ​

​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.