Datateknik

180 hp (högskoleingenjör)

Utvecklingen av datasystem sker i näst intill alla organisationer och som dataingenjör blir du efterfrågad överallt. Utbildningen ger dig de kunskaper inom programmerings- och datateknik som arbetsmarknaden är i behov av för att kunna underhålla eller justera befintliga, och utveckla morgondagens system. Det kan vara allt från självkörande bilar till den fortsatta digitaliseringen av samhället med intelligenta tjänster både i mobiltelefonen och på datorn, ofta med stöd av artificiell intelligens.    
 
Som dataingenjör kommer du att arbeta i dynamiska miljöer tillsammans med andra och sätta prägel på framtidens programvara inom exempelvis e-lärande, e-handel, visualisering, design av inbyggda system, artificiell intelligens, och nätverksprodukter. Dekorativ bild för programmet Datateknik 180
Utbildningens innehåll

I det här programmet kan du välja mellan två inriktningar: Allmänna inriktningen (AMN) eller AI-inriktningen (AIM). Skillnader i programmet för Allmänna inriktningen (AMN) och AI-inriktningen (AIM) är små under de första två åren. Under det tredje året blir skillnaderna större. Kortfattat, studerar du under det första året tillsammans med andra studenter inom ektro- och mekatronikprogrammet, för att därefter gå mot en tydlig profilering inom datateknik under det andra och tredje året, med valbar fokus på artificiell intelligens under det tredje året.  
 
Utbildningen börjar med att du djupgående får studera en dators funktion och arbetssätt. Under de första två åren får du även grundläggande kunskaper i programmeringsteknik, datorteknik, inbyggda system samt matematik och elektronik. Förutom kurser inom programvaruutveckling och inbyggda system kan du välja datasäkerhet, nätverksteknik, användargränssnitt, webbapplikationer, parallellt med mer allmänna ämnen som till exempel engelska. 

Om du väljer AI-inriktningen kommer du att fokusera på maskininlärning, neurala nätverk och artificiell intelligens och utbildningen får en mer teoretisk underton jämfört med den allmänna inriktningen. Det finns valbara kurser i matematik för ytterligare fördjupning och stöd för att bekanta sig med teoretiska modellverktyg som används inom AI. 
 
Oavsett vilken inriktning du väljer, finns det goda möjligheter att förlägga delar av utbildningen utomlands. Programmet avslutas med ett examensarbete. Om du vill fortsätta att studera efter examen kan du välja något av våra masterprogram.
 

Arbetsområden

Många studenter startar sitt arbetsliv som konsulter på ett IT-företag. Arbetet sker ofta i projektform och i nära samarbete med en arbetsgrupp. Vanliga uppgifter för en dataingenjör kan vara att utveckla och anpassa programvaror och hårdvaror för tekniska och administrativa system.  
 
Många arbetar som projektledare inom systemutveckling. Det finns också de som väljer att arbeta med installation av system samt information till och utbildning av systemens användare. Service och underhåll samt marknadsföring av IT-system är andra vanliga arbetsområden. ​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: må 06 sep 2021.