Arkitektur och teknik

300 hp (civilingenjör/arkitekt)

Inom samhällsbyggnad samverkar arkitekter och ingenjörer. Det är två starka yrkesidentiteter som möts för att bidra till utformningen av funktionella och hållbara helheter. Men ofta står vi inför utmaningar där samspelen mellan arkitekter och ingenjörer behöver fördjupas, där arbetssätt och digitala designverktyg blir allt mer gränsöverskridande. Det kan vara: vid utformning av byggnadsverk med stora spännvidder som broar och arenor, nya klimatkloka byggnader, konsertsalar med höga krav på god akustik, eller vid utveckling av framtidens materialegenskaper och materialuttryck.


Utbildningens innehåll

3D-modell av huskonstruktion

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av såväl matematik och teknik som gestaltning och byggnadskonst. Ämnesvisa kurser vävs kontinuerligt samman med arkitektutbildningarnas gestaltande projekt. Arkitekturrojektens syfte är att utifrån både en teknisk/naturvetenskaplig och en estetisk/humanistisk grund träna ett undersökande, skapande och reflekterande förhållningssätt. Under utbildningen tränar du din förmåga att uppfatta och leva dig in i människors, verksamheters och samhällens behov. Samtidigt utvecklar du din förmåga att utforma byggnadsverk och kommunicera deras egenskaper och kvalitéer.

De tre första åren ger en teknisk/naturvetenskaplig bas med matematik, mekanik, byggnadsfysik och materiallära. Här finns också grundläggande arkitekturkurser som behandlar form, färg, skissteknik och arkitekturhistoria. Parallellt med kurserna löper en serie arkitekturprojekt. Genom skisser, modeller och fysiska experiment växer förslag till utformningar fram. Under handledning och genom kritik prövas dessa så att funktion, och uttryck utvecklas till en hållbar helhet.


Arbetsområden

Intresset för studenter från Arkitektur och teknik är stort både i Sverige och internationellt. Det finns endast ett fåtal motsvarande utbildningar i världen och idag finns studenter från utbildningen på några av världens ledande arkitekt- och ingenjörskontor. Arbetsuppgifterna ligger ofta i gränslandet mellan arkitektur och teknik och sträcker sig från arkitektur och utformning av byggnadsverk till utveckling av material, tekniska lösningar och produktionsprocesser. Några arbetar också med ledning och drift inom miljö och samhällsbyggnad. 

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt
antagningsprov. Alla sökande till Arkitektur och teknik är välkomna att göra provet, läs mer på:


Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Architecture and Urban Design

Design and Construction Project Management
Engineering Mathematics and Computational Science
Entrepreneurship and Business Design 
Industrial Ecology
Lärande och ledarskap
Structural Engineering and Building Technology​
Sound and Vibration​ ​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

​Fråga en student

Namn Hanna Tynelius
Ålder 20
Läser Arkitektur och teknik

Ställ en fråga

Jag går Arkitektur och teknik som är en kombination av arkitektur och civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik. Jag har alltid varit intresserad av det lite mer kreativa och praktiska men samtidigt också det mer teoretiska såsom matematik och fysik. Arkitektur och teknik erbjuder båda dessa sidor i en och samma utbildning och när jag först läste om det tyckte jag det lät superspännande. Programmet finns enbart på Chalmers i hela Sverige så det var via detta mitt intresse först riktades mot Chalmers. I och med att Chalmers har ett samlat campus finns en härlig gemenskap och man får se folk från olika sektioner när man rör sig mellan föreläsningar, vilket är ännu en bidragande faktor till att jag valde Chalmers. 

När jag är färdig med min utbildning vill jag ut i arbetslivet och testa på att jobba med det jag har utbildat mig till de senaste fem åren. Innan dess tänker jag att jag hinner med något år av praktik eller ett utbytesår någonstans. Utanför Chalmers och studentlivet gillar jag att simma, åka slalom, baka, promenera och att umgås med vänner. 

 

Publicerad: fr 25 sep 2020.