Affärsutveckling och entreprenörskap

180 hp (teknologie kandidatexamen)Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik (AE) förbereder dig framförallt på att utveckla affärsverksamheter inom bygg- och fastighetssektorn. Här ges du möjlighet att bli projektledare, affärsutvecklare, samhällsplanerare, arbetsledare eller att arbeta med förvaltning av fastigheter. Tekniska, ekonomiska och juridiska kunskaper ger dig goda förutsättningar för att få ett brett perspektiv på bygg- och fastighetssektorn och ser till att du kan sträva mot en framtida nyckelroll inom sektorn. 
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen baseras på såväl tekniska som samhällsvetenskapliga ämnen vilka anses viktiga inom affärsutveckling och entreprenörskap där också hållbar utveckling följer som en röd tråd genom hela studietiden. Många kurser i programmet är projektbaserade och grupparbeten samt presentationer är vanligt förekommande, vilket ger dig möjligheten att bli en duktig relationsbyggare. Under utbildningens gång kommer du att läsa en del kurser gemensamt med ingenjörsprogrammen, exempelvis de byggtekniska ämnena. 

Det som utmärker AE-programmet, jämfört med de andra utbildningarna inom samhällsbyggnadsteknik, är att större fokus läggs på bland annat fastighetsfinansiering, fastighetsutveckling, juridik, marknadsföring, ledarskap och organisation. I dessa kurser återfinns inslag av både affärsutveckling och entreprenörskap. Emellanåt kommer du även att driva projekt i samverkan med företag vilket ger dig en inblick i näringslivet. Som ett avslutande moment i utbildningen genomförs ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng och efter fullgjorda studier får du en teknologie kandidatexamen.


Arbetsområden

AE skapades år 2002 för att tillgodose ett unikt behov av arbetskraft som fanns på marknaden och det är minst lika stort än idag. Arbetsmarknaden efter utbildningen är bred och med din framtida kompetens kan du ställas inför valet att utveckla befintliga verksamheter eller att starta något eget. Du kan arbeta med förvaltning och utveckling av fastigheter, som samordnare eller projektledare för bygg- och ombyggnadsprojekt men även med andra uppdrag inom bygg- och fastighetsbranschen. Programmet ger dig god förutsättning att vara med i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocesser såsom exploatering av mark och stadsutveckling.

Du kan välja AE-programmet oavsett om din bakgrund är från tekniskt, naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt gymnasieprogram. 
​​​​

​Fråga en student

Namn Niclas Nilsson
Ålder 24
Läser Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik

Ställ en fråga​

Anledningen till att jag hamnade på utbildningen Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik är egentligen ganska enkel: Jag gick igenom alla utbildningar som fanns att välja på i hela Sverige, skrev ned de jag tyckte lät mest intressanta och föga förvånande hamnade AE, som vi säger, överst på listan! Ungefär ett halvår senare gick flyttlasset från Skövde till Göteborg och det är förmodligen det bästa beslutet jag fattat hittills i livet. 

Gillar du bygg- och fastighetsbranschen men är mer intresserad av ekonomin, marknadsföringen och juridiken kring projekten snarare än geologin och bullret, är AE-programmet perfekt för dig. Inte nog med att du får en utbildning som ger dig en bred bas av kunskaper att stå på – du blir även en del i en av Chalmers mest familjära sektion. Här umgås vi över årskurserna och du lär märka redan efter några veckor att du känner majoriteten av alla andra studenter på AE. Som exempel kan sägas att vi försöker luncha ihop på det legendariska VV22 en gång i veckan och då bjuder sektionen på fika. 

Då jag inte studerar försöker jag träna en hel del, umgås med mina vänner och inte alltför sällan testar vi nattlivet i staden eller på campus. På Chalmers kan du engagera dig i allt! 
Studier, staden eller studentliv – tveka inte att höra av dig vid minsta fundering!

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: on 06 mar 2019